Monstername, -identificatie en -transport

Klik hier voor een overzicht van de procedures voor monstername.

De monstername en het monstertransport zijn een cruciaal onderdeel van de laboratoriumonderzoeken (m.n. de pre-analytische fase van het onderzoek). Wanneer deze niet correct verlopen, kan dit foutieve resultaten genereren, waardoor het diagnostisch proces of de behandeling van de patiënt ernstig ondermijnd kan worden.

Het materiaal nodig voor de monstername is te verkrijgen via het centraal magazijn GZA of, voor kleine hoeveelheden en speciale afnamematerialen (hemokulturen, wissers), via het laboratorium.

Enkele algemeenheden:

 • Wijze van monsteridentificatie en identificatie van de persoon die de monstername heeft uitgevoerd: GZA gebruikers: zie procedure “Identificatie van monsters voor klinisch laboratorium” op het Portaal. Monsters die van buiten het ziekenhuis naar het laboratorium worden verstuurd, worden minimaal gemarkeerd met de naam en de voornaam van de patiënt, conform de gegevens op het aanvraagformulier.
  Bij voorkeur worden de monsters en het samengaande aanvraagformulier telkens samen verpakt in een afzonderlijk plastiek zakje per patiënt, rekening houdend met de aanbevelingen van het WIV, afdeling Klinische Biologie:
  https://www.sciensano.be/nl.
 • Monsters dienen steeds zo snel mogelijk naar het laboratorium getransporteerd te worden, hetzij via buizenpost, hetzij door ze persoonlijk te leveren. Een “dringend monster” kan enkel voldoende snel afgewerkt worden wanneer het niet op dienst blijft liggen. Het concept “dringend monster” begint bij de monstername, en niet in het laboratorium.
 • Een nuchtere bloedname houdt in dat de patiënt minimaal 12 uur voorafgaand aan de bloedname niet mag eten noch drinken. Het drinken van water is wel toegestaan.
 • Voor de openingsuren van het laboratorium wordt verwezen naar de contactgegevens.
 • Draag er zorg voor nooit “spuit-en-naald” te transporteren (prikgevaar): naalden steeds op voorhand op een veilige manier verwijderen en spuiten voorzien van een afsluitdop!
 • Het potentiële besmettingsgevaar, de hygiëne en de hoffelijkheid vereisen zindelijke documenten en recipiënten. Besmeurde monsters of documenten zullen geweigerd en teruggestuurd worden wanneer deze een mogelijk risico inhouden. Draag er dus zorg voor de monsters steeds goed af te sluiten.
 • Voor de afname en uitvoering van functionele testen en van zweettesten dient op voorhand een afspraak gemaakt te worden met één van de klinisch biologen, en dit via het secretariaat van het klinisch laboratorium van de respectievelijke campus.