Gebruik laboratoriumgids

Alfabetische zoekfunctie:

Via een alfabetische balk vind je voor alle analyses (en synoniemen) de gewenste informatie. Analyseomschrijvingen die beginnen met een cijfer vind je onder “0-9”

Via de zoekfunctie 'Ctrl F' kan een trefwoord getypt worden, waarna binnen het geopende scherm de resultaten van het zoeken worden gemarkeerd.

In de rangschikking van de verschillende analyses hebben een spatie ' ' en een plus teken '+' voorrang op de letter a, een liggend streepje '-' heeft geen invloed op de alfabetische volgorde, vb:

  Formule leucocyten
  Formule+telling-lichaamsvochten
  Formule+telling-peritoneaal dialysevocht
  Formule-BAL
  Formule-beenmerg
  Formule-LV

Microbiële antistoffen en antigenen worden opgezocht via de naam van het desbetreffende microbieel agens.

Vb.

 

Hepatitis B e antistof

Hepatitis B e antigen

Weefselantistoffen vind je best via 'anti-' of 'antistoffen tegen' gevolgd door de naam:

Vb.

 

Anti-SSA 52 kilodalton

Antistoffen tegen pariëtale cellen

Microbiologische onderzoeken worden aangevraagd dmv een specifiek aanvraagformulier (terug te vinden via Menu-Aanvraagformulieren). De afzonderlijke routine-onderzoeken werden niet opgenomen in deze gids.

Voor moleculaire diagnostiek (PCR) wordt ook meestal verwezen naar het specifieke aanvraagformulier (zie Opmerkingen bij de analyse).

Analyse info detail

Bij de analyse zelf staan er verschillende rubrieken met gegevens. Meer info over een rubriek (vb. leeftijd of geslachtsgebonden referentiewaarden, alsook opmerkingen met meer dan 3 tekstlijnen) vind je door te klikken op het symbooltje in de voorlaatste kolom.

Gelieve steeds de rubriek opmerkingen te lezen want hierin staat belangrijke informatie.

In de laatste kolom zijn linken gemaakt naar bepaalde websites of pdf documenten.