Welkom op de laboratoriumgids van het Klinisch Laboratorium GZA

Deze gids tracht een hulp te zijn bij het correct aanvragen en interpreteren van laboratoriumanalyses. Tevens vindt u er de nodige informatie in terug over specifieke afname- en transportmodaliteiten, minimale antwoordtijden, frequentie van uitvoering, mogelijkheid tot bijaanvragen, wijze van rapportering, enz,...

Onder Menu staan verschillende rubrieken met informatie over het gebruik van deze laboratoriumgids, over monstername, -identificatie en -transport, bewaren van monsters, aanvraagformulieren, rapportering en contactgegevens.
De rubriek aanvraagformulieren geeft een snelle toegang tot een lijst van alle beschikbare aanvraagformulieren (in pdf formaat).
De rubriek info laboratoriummedewerkers is bestemd voor intern laboratoriumgebruik, en is paswoord beveiligd.

De analyses die geaccrediteerd zijn, worden alsdusdanig gemarkeerd. Klik hier voor het BELAC 404-MED accreditatiecertificaat. De administratieve erkenningsgegevens van het klinisch Laboratorium GZA vind je hier.

Het klinisch laboratorium GZA werkt conform de Europese IVDR verordening (EU 2017/746) en voldoet voor de uitgevoerde analyses aan de algemene veiligheids- en prestatie-eisen van bijlage I van deze verordening. De situering van uitgevoerde analyses binnen de IVDR verordening is opvraagbaar bij het klinisch laboratorium.

Het klinisch laboratorium GZA garandeert het recht op de bescherming van uw privacy zoals hier verder toegelicht.

Vragen, suggesties?

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van deze gids, over individuele analyses, afnamemodaliteiten, aanvraagformulieren, enz ... stuur een mail naar 'labo.labogids@gza.be'
Bij deze personen kunt u ook terecht met klachten of suggesties voor verbetering.

Opmerking

Voor de labogids van Laboratorium Pathologische Anatomie GZA klik hier

 


Laatste update:
25/07/2024