Voor de verwerking van COVID-19 contact tracing codes gaat u als volgt te werk:
Controleer of de SMS afkomstig is van 8811
Indien niet: contacteer de klinisch bioloog via (03/44) 33605

LET OP! Een code (17 cijfers) die door de patiënt aangemaakt werd in de CORONA APP is GEEN
geldige contact tracing code
Scan/typ deze barcode in het webformulier: https://covid-form.gza.be/contacttracing.php
LET OP! De code (bestaande uit 16 cijfers en letters) is hoofdlettergevoelig
Print de webpagina en voorzie het van een Oazis patiënt etiket
Voeg het formulier bij het staal als aanvraagformulier