RECENTE WIJZIGINGEN AB-GIDS
 
Datum Wijziging
Januari 2024 Empirische therapie bij abdominale infecties wijzigt van amoxicilline-clavulaanzuur iv naar (cefuroxime iv + metronidazole)
Januari 2024 Wijziging therapie Mycoplasma genitalium naar doxycycline gevolgd door moxifloxacine en wijziging standaard therapie Chlamydia trachomatis naar doxycycline (met azithromycine als 2de keuze), cfr CDC STI 2021
Januari 2024 Clostridium difficile: wijziging therapie cfr ESCMID richtlijnen
Januari 2024 Wijziging verschillende hoofdstukken Pediatrie richtlijnen: abdominale infecties, bronchopulmonale infecties, bot-en gewrichtsinfecties, huid- en weke delen, Lyme, NKO
September 2023 Wijziging empirische therapie sepsis bij neonati <1 maand
Januari 2023 Wijzigen gerichte therapie bij endocarditis met Viridans streptrokokken met MIC >2
Januari 2023 Empirische therapie bot-en gewrichtsinfecties volwassenen: toevoegen gerichte therapie bij prothese infecties en verkorten minimale duur iv therapie van 2 weken naar 1 week mits perorale antibiotica met hoge biobeschikbaarheid
Januari 2023 Empirische therapie NKO infecties volwassenen: toevoegen ‘peritonsillair abces’ en ‘maligne otitis externa’ aan gids
Januari 2023 Empirische therapie wondinfecties volwassenen: Necrotiserende fasciitis na recent AB-gebruik of nosocomiaal: cefepime+metronidazole+clindamycine werd vervangen door piperacilline-tazobactam+clindamycine
Januari 2023 Empirische therapie respiratoire infecties volwassenen: CAP-4 bij patiënten met structureel longlijden (bv. bronchiectasiën): cefepime werd vervangen door piperacilline-tazobactam
Januari 2023 Empirische therapie bacteriële meningitis bij volwassenen: amoxicilline enkel bij risicofactoren (cfr ESCMID guidelines 2016) en toevoegen beslisboom corticoïden
Maart 2021 Empirische therapie urosepsis en pyelonefritis bij volwassenen: amoxicilline-clavulaanzuur wordt vervangen door ceftriaxone of temocilline

Therapie cystitis en urineweginfectie met koorts bij kinderen
November 2019 Kathetergerelateerde infecties volwassenen: toevoegen link naar portaal procedure 'Antibiotica lock'

Toediening en dosering antimicrobiële therapie: wijziging dosering en spiegeling amikacine en dosering vancomycine

Wijziging profylaxie laparoscopische cholecystectomie: profylaxie enkel nodig bij risicofactoren

Augmentin Retard is niet meer beschikbaar en wordt in heel de gids gewijzigd naar amoxicilline-clavulaanzuur 875/125 mg, 3x/d
Juli 2019 Aanpassing toediening amikacine + toevoeging doseing per gewicht
Juni 2019 Profylaxe in de heelkunde, timing-duur-keuze-dosis: dosering vancomycine voor kinderen verhoogd van 10 mg/kg naar 15 mg/kg iv cfr IGGI

Antiparasitaire therapie, malaria: aangepast cfr WHO richtlijnen voor de behandeling van malaria

Februari 2019 Gereviseerde tabel 'Antimicrobiele doseringen bij gestoorde nierfunctie' cfr Belgische Infectiologiegids IGGI
Februari 2019 Abdominaal volwassenen: wijziging therapie ‘Clostridium difficile’ volgens IDSA 2018 richtlijnen, verder algemene aanpassingen doorheen ganse document cfr Belgische Infectiologiegids IGGI met toevoegen van therapeutische opties bij IgE gemedieerde penicilline allergie

Huid en weke delen volwassenen en kinderen: algemene aanpassingen doorheen ganse document cfr Belgische Infectiologiegids IGGI met toevoegen therapeutische opties bij IgE gemedieerde penicilline allergie, verdwijnen van onderscheid tussen therapie bij ‘erysipelas en cellulitis’ enerzijds en bij ‘necrotiserende fasciitis en Fournier’s gangreen’ anderzijds én met opsplitsen therapie bij ‘wondinfecties’ en ‘necrotiserende fasciitis’ volgens tijdstip/plaats ontstaan

Katheter gerelateerde infecties volwassenen: wijziging therapieduur bij katheterkolonisatie zonder sepsis met ‘Staphylococcus aureus’ en ‘Candida spp’ van 7 naar 5 dagen cfr Belgische Infectiologiegids IGGI

Sepsis volwassenen: gerichte therapie bij ‘Listeria monocytogenes’ vervanging van amikacine door gentamycine cfr Belgische Infectiologiegids IGGI, idem bij ‘Infecties centraal zenuwstelsel’

Urologisch volwassenen bij ‘ongecompliceerde cystitis bij man’: toevoeging commentaar en bij ‘acute prostatitis’ + amikacine indien afgelopen 6 maanden fluoroquinolonen  cfr Belgische Infectiologiegids IGGI, therapieduur bij ‘acute prostatitis’ naar minstens 21 dagen cfr EAU richtlijnen update 2018

Centraal zenuwstelsel volwassenen bij ‘Neisseria meningitidis ’: onderscheid therapie obv MIC penicilline cfr Belgische Infectiologiegids IGGI

Ziekte van Lyme volwassenen: aanpassingen therapieduur cfr Belgische Infectiologiegids IGGI
Mei 2018 Volwassenen gyneacologische infecties/SOA: wijziging alternatieve therapie voor Neisseria gonorrhoeae (gedissemineerde infectie) naar “alternatief iom microbiologie” ipv spectinomycine (niet beschikbaar in België)

Volwassenen gyneacologische infecties/SOA: wijziging alternatieve therapie voor Neisseria gonorrhoeae naar “Bij IgE-gemedieerde penicilline allergie: gentamycine 240 mg, eenmalig im + azithromycine 2g, eenmalig po (en na 2 weken controle gonokokken PCR aanvragen met kweek en antibiogram)” ipv spectinomycine (niet beschikbaar in België)
December 2017 Volwassenen endocarditis: geen associatie meer van gentamycine bij natieve klep endocarditis door Staphylococcus sp., gebruik van ceftriaxone bij endocarditis door Streptococcus viridans, alternatieve therapie voor Enterococcus faecalis endocarditis (amoxicilline + ceftriaxone) Cfr. endocarditis richtlijn European Society for Cardiology 2015.
Mei 2017 Volwassenen gyneacologische infecties/SOA: Wijziging therapie Mycoplasma genitalium naar 5 dagen (ipv éénmalig), Cfr. 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections
Mei 2017 Invoering van amikacine als standaard aminoglycoside (in plaats van tobramycine)
Mei 2016 Volwassenen urologische infecties: Wijzigen empirische therapie urosepsis en pyelonefritis (cfr GZA resistentiecijfers 2015)
Mei 2016 Dosering amoxicilline en amoxicilline-clavulaanzuur bij gestoorde nierfunctie (cfr Sanford gids en SWAB-richtlijnen Nederland)
januari 2016 Volwassenen gyneacologische infecties/SOA: Wijzigen therapie Neisseria gonorrhoeae (standaard combinatie ceftriaxon met azithromycine)  (cfr CDC 2015 guidelines)
januari 2016 Volwassenen gyneacologische infecties/SOA: Toevoegen therapie Mycoplasma genitalium
juni 2015 Toediening en dosering antimicrobiële therapie: Toevoeging colistine
juni 2015 Toediening en dosering antimicrobiële therapie: Toevoeging intermittent doseringsschema vancomycine (continu infuus blijft echter voorkeur)
Cfr. IDSA guidelines, Clin Infect Dis 2009; 49:325-7
juni 2015 Dosering gentamycine bij endocarditis Cfr. Endocarditis richtlijnen American Heart Association 2005 en European Society for Cardiology 2009
juni 2015 Empirische therapie endocarditis bij kunstklep: Onderscheid tussen 'late' en 'vroege' klepinfectie. Cfr Endocarditis richtlijnen ESC 2009 en AHA 2005
juni 2015 Toediening en dosering antifungale therapie: Toevoeging anidulafungine
juni 2015 Gerichte therapie Pseudomonas aeruginosa: Combinatietherapie niet meer standaard
Cfr. Paul et al. Clin Infect Dis 2013
juni 2015 Urineweginfecties: Ongecompliceerde cystitis zwangere, toevoegen nitrofurantoïne en fosfomycine als therapeutische opties, Cfr Sanford gids 2013
juni 2015 Urineweginfecties: Pyelonefritis, toevoegen temocilline als therapeutische optie
Cfr Sanford gids 2013
juni 2015 Bot en gewrichtsinfecties: MRSA osteomyelitis, toevoegen linezolid als therapeutische optie, Cfr IDSA richtlijnen MRSA, Clin Infect Dis 2011:52
juni 2015 NKO infecties pediatrie: Therapie acute sinusitis en otitis media bij IgE­ gemedieerde penicillline­ alllergie, Cfr Sanford gids 2013 
juni 2015 Therapie ongecompliceerde P. falciparum malaria: toevoegen artemether/lumfantrine als therapeutische optie, Cfr Sanford 2013
juni 2015 Therapie Candida in hemocultuur: bij ernstig zieke patiënten toevoegen echinocandine als therapeutische optie, Cfr ESCMID guideline candida 2012
juni 2015 Therapie spontane bacteriële peritonitis: Toevoegen ceftriaxon als therapeutische optie, Cfr EASL richtlijnen Journal of hepatology 2010
juni 2015 Therapie gyneacologische infecties en SOA: Toevoegen therapie LGV (lymphogranuloma venereum), Cfr Sanford 2013
juni 2015 Empirische therapie osteomyelitis en septische artritis bij kinderen: cefotaxime+flucloxacilline voor alle leeftijdscategorieën, Cfr Sanford 2013
juni 2015 Temocilline dosering bij intermittente hemodialyse
Cfr Vandecasteele et al. ESCMID 2014