INLEIDING

Deze herziene richtlijnen werden samengesteld door de Pluridisciplinaire antibiotherapiebeleidsgroep (PABG) van GZA Ziekenhuizen. Doel van deze richtlijnen is om een leidraad te vormen voor de specialist die geconfronteerd wordt met een infectie binnen of buiten zijn vakgebied. Er moet uiteraard rekening mee gehouden worden dat voor de individuele patiënt uitzonderingen mogelijk en soms noodzakelijk zijn, die moeten dan wel gemotiveerd in het dossier zijn terug te vinden.

Behandeling van infecties is één zaak, de preventie ervan d.m.v. adequate profylaxie en vaccinatie en het strikt respecteren van de richtlijnen i.v.m. ziekenhuishygiëne is even belangrijk.
Voor adviezen i.v.m. de diagnostiek en behandeling van infectieziekten staan de klinisch bioloog-microbiologen en de leden van de PABG steeds ter beschikking.

We zijn er ons van bewust dat voor een aantal behandelingen de kracht van evidentie eerder gering is of dat er meerdere verschillende richtlijnen in de literatuur bestaan. Niettemin is het belangrijk, zeker in een opleidingsziekenhuis, om een uniform beleid te handhaven. Voor infecties die niet in de GZA antibioticagids vermeld worden, verwijzen wij graag naar de IGGI (Infectiologiegids/Guide d'infectiologie) richtlijn van de Belgian Antibiotic Policy Coordination Committe (link). Deze link kan ook via het IGG logo rechtsboven op deze pagina geopend worden.

We nodigen u uit om nieuwe gegevens uit uw vakgebied of voorstellen voor aanpassing van deze gids over te maken aan de PABG of het MFC.

Dr. Bruno Van Herendael 
Voorzitter PABG


Mede namens de leden van de Pluridisciplinaire antibiotherapiebeleidsgroep

Dr. Kristiaan Deckers, hoofdgeneesheer

Dr. Myriam Carrette, kindergeneeskunde

Dr. Christine Schuermans, hematologie

Apr. Inge Sluyts, ziekenhuisapotheek

Dr. Philippe Vanhove, intensieve zorg

Dr. Daan Van Brusselen, pediatrie

Apr. Biol. Jef Van Schaeren, klinische biologie-microbiologie

Dr. Bruno Van Herendael, klinische biologie-microbiologie

Dr. Dirk Verresen, longziekten

Apr. Griet Wauters, ziekenhuisapotheek

Apr. Isabelle Glorieux, ziekenhuisapotheek

Dr. Johan Huygh, nefrologie-intensieve zorg

Dr. Vicky Nowé, longziekten

Dr. Philippe Willems, klinische biologie-microbiologie

Ingrid Lauwers, stafmedewerker zorg


We willen graag ook Senamongkol Thawatchai, Ingrid De Reys en Frieda Cattoir bedanken voor hun technisch-administratieve ondersteuning bij het opstellen van deze gids.

Deze gids is opgedragen aan Dr. Axel Jeurissen die de GZA antibioticagids heeft opgestart en waarvan we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen.
Dr. Axel Jeurissen 1972-2011