ANTIVIRALE THERAPIE
 
Varicella zoster (VZV)
Voor immuuncompetente kinderen en volwassenen zonder risicofactoren is therapie niet geïndiceerd.
Herpes zoster bij patiënt > 50 j
Therapie aciclovir 800 mg, 5x/dag po gedurende 7­-10 dagen
Herpes zoster bij immuungecompromiteerde patiënt (mild ziektebeeld)
Therapie aciclovir 800 mg, 5x/dag po gedurende 7­-10 dagen
Herpes zoster bij immuungecompromiteerde patiënt (ernstig ziektebeeld)
Therapie aciclovir 10 mg/kg, 3x/dag iv gedurende 7 dagen
Varicella pneumonie of varicella infectie bij zwangere vrouw
Therapie aciclovir 800 mg, 5x/dag po gedurende 7 dagen
of aciclovir 10 mg/kg, 3x/dag iv gedurende 7 dagen