ANTIPARASITAIRE THERAPIE
 
Malaria
In het GZA ziekenhuis kan een onderscheid gemaakt worden tussen Plasmodium falciparium en Plasmodium non-falciparum. Positieve stalen worden doorgestuurd naar het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG).
   -  
Voor volwassenen kan aan de hand van onderstaande richtlijnen op basis van het onderscheid lasmodium
       falciparum versus non-falciparum, alsook op basis van het onderscheid gecompliceerd versus non-
       gecompliceerd een behandeling gestart worden. Zie WHO richtlijn voor meer informatie. Indien nood aan
       verzorging in tertiaire setting, adviseren wij om bij bevestigde malaria contact op te nemen met het
       UZA/ITG (03/821.30.00 en vraag naar infectioloog van wacht) om mogelijkheid tot transfer te bespreken.
   -  
Voor pediatrische patiënten verwijzen wij graag naar de GZA procedure (malaria diagnose & behandeling)
       die hieromtrent werd opgesteld. Neem contact op met Dr. Daan Van Brusselen (Tropische pediatrie) bij een
       nieuwe diagnose.
Plasmodium falciparum: ongecompliceerd
(parasitemie <5% én geen delingsvormen én geen complicaties* én niet-brakende patiënt)
Therapie Artemether/lumefantrine (Riamet®) 1 tablet = 20 mg artemether en 120 mg lumefantrine), bij voorkeur innemen met vet voedsel, niet tijdens eerste trimester van de zwangerschap.
· kind < 15 kg: 1 tablet p.o.
· kind 15-25 kg: 2 tabletten p.o.
· kind 25-35 kg: 3 tabletten p.o.
· kind / volwassene > 35 kg 4 tabletten p.o.
Tabletten in te nemen op tijdstip 0, 8, 24, 36, 48 en 60 uur
Tijdens het eerste trimester van de zwangerschap wordt er best behandeld met een combinatie van quinine en clindamycine (zie IGGI voor dosage).

*Complicaties: braken, cerebrale verschijnselen, respiratoire problemen, shock, geelzucht, Hb <7 g/dL bij volwassenen of <5 g/dL bij kinderen jonger dan 12 jaar, acidose, kreatinine > 3 mg/dL, glucose <40 mg/dL, … (zie WHO richtlijn voor meer info)
Plasmodium falciparum: gecompliceerd
Therapie Start met Artesunaat
· kind <20 kg: 3 mg/kg i.v. per dosis
· kind / volwassene >20 kg 2,4 mg/kg i.v. per dosis
als bolus op tijdstip 0, 12, 24, 48 en 72u 
Na minstens 24u behandeling met artesunaat en mogelijkheid om medicatie PO toe te dienen: artemether-lumefantrine (Riamet) voor minstens 3 dagen (zie ongecompliceerde Plasmodium falciparum infectie).
Plasmodium non-falciparum: ongecompliceerd/gecompliceerd
Therapie In afwachting van definitieve identificatie door ITG:

· Start met behandeling zoals infectie Plasmodium falciparum

Indien bevestiging vivax en ovale: voeg in overleg met UZA/ITG behandeling voor hypnozoïeten toe van zodra koortsvrij en G6PD deficiëntie uitgesloten