ANTIMYCOTISCHE THERAPIE
 
Candidiasis oropharyngeaal (immuuncompetente patiënt)
Therapie fluconazol 200 mg, po éénmalig  
Candida oesofagitis (immuungecompromitteerde patiënt)
Therapie fluconazol 200 mg, 2x/dag iv of po gedurende 14-21 dagen

 
Candida in hemocultuur
 
Candida in hemocultuur: Empirisch (species nog niet geïdentificeerd)
Therapie fluconazol 800 mg, 1x/dag iv, gevolgd door 400 mg, 1x/dag iv of po gedurende 14 dagen

Bij ernstig zieke patiënten met nood aan opname op intensieve zorgen kan een echinocandine (caspofungine of anidulafungine) aangewezen zijn, echter altijd in overleg met arts intensieve zorgen of microbioloog aangezien geen terugbetaling is voorzien voor deze indicatie met mogelijk zeer hoge kosten voor de patiënt.

 
Candida in hemocultuur: Candida albicans, Candida tropicalis, Candida parapsilosis
Therapie fluconazol 800 mg, 1x/dag iv, gevolgd door 400 mg, 1x/dag iv of po gedurende 14 dagen

 
Candida in hemocultuur: Candida glabrata, Candida krusei (fluconazol-resistent)
Therapie caspofungin 70 mg, 1x/dag iv op dag 1, gevolgd door 50 mg, 1x/dag vanaf dag 2 gedurende 14 dagen

of anidulafungine 200 mg, 1x/dag iv op dag 1, gevolgd door 100mg, 1x/dag vanaf dag 2 gedurende 14 dagen