ANTIMYCOBACTERËLE THERAPIE
 
Infectie met mycobacterium tuberculosis
Diagnostiek en behandeling gebeuren best in overleg met een pneumoloog.
Ter vermijding van resistentie­ ontwikkeling is een combinatie van middelen aangewezen. Het aantal, de keuze
van de middelen en de duur van de behandeling is afhankelijk van de kliniek en de herkomst van de patiënt.
 
De volgende tuberculostatica kunnen gebruikt worden:
isoniazide
rifampicine
pyrazinamide
ethambutol
rifabutine