RESPIRATOIR - VOLWASSENEN - EMPIRISCHE THERAPIE
 
Infectieuze opstoot COPD
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po indien mogelijk (1g, 4x/dag iv indien nodig) gedurende 5 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline­ allergie
moxifloxacine 400mg, 1x/dag po of iv
Aspiratiepneumonie
 
Ontstaan buiten het ziekenhuis (of na ≤ 5 dagen opname)
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po indien mogelijk (1g, 4x/dag iv indien nodig) gedurende 7 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline­ allergie:
moxifloxacine 400mg, 1x/dag po of iv

Ontstaan binnen het ziekenhuis (na > 5 dagen opname)
Therapie piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv gedurende 7 dagen +/- 1 tot 3 dagen amikacine

Bij IgE gemedieerde penicilline allergie:
In overleg met microbioloog (dect 34850)

Community acquired pneumonie
 
CAP I - Ambulante patiënt zonder comorbiditeit
Therapie amoxicilline 1g, 3x/dag po gedurende maximum 7 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline allergie
moxifloxacine 400mg, 1x/dag po
Indien na 3 dagen behandeling geen gunstige klinische respons:
  Toevoegen van azithromycine 500 mg 1x/dag, po gedurende  3 dagen
CAP II  - Ambulante patiënt met co­morbiditeit*
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po, gedurende maximum 7 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline ­ allergie:
moxifloxacine 400 mg, 1x/dag po gedurende 7 dagen
Indien na 3 dagen behandeling geen gunstig klinisch respons:
  Toevoegen van azithromycine 500 mg 1x/dag, po gedurende 3 dagen
*Co-morbiditeit:  COPD, diabetes mellitus, nierziekte, leverziekte, neurologische ziekte, hartfalen, maligniteit, leeftijd>60 jaar
CAP III  - Hospitalisatie noodzakelijk
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po (indien nodig 1g, 4x/dag iv) gedurende maximum 7 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline­ allergie:
moxifloxacine 400 mg, 1x/per dag iv
Indien na 3 dagen behandeling geen gunstige klinisch respons:
  Toevoegen van azithromycine 500mg, 1x/dag po gedurende 3 dagen
CAP IV - Hospitalisatie, intensieve zorg
Afname van sputumkweek en hemoculturen. Indien pleuravocht steeds punctie: cultuur, pH­ meting (bloedgasspuit), WBC, totaal eiwit en LDH.
Bij CAP IV steeds afname van urinaire sneltesten voor legionella en pneumokokken.
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 1g, 4x/dag iv + clarithromycine 500 mg, 2x/dag iv gedurende maximum 7 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline­ allergie:
moxifloxacine 400mg, 1x/dag iv of po

Voorafgaandelijke antibiotica of hospitalisatie*:
ceftriaxone 2g, 1x/dag iv + clarithromycine 500mg, 2x/dag iv gedurende maximum 7 dagen

Patiënten met structureel longlijden (bv. bronchiectasiën):
cefepime 2g, 3x/dag iv + ciprofloxacine 400mg, 3x/dag iv
gedurende maximum 7 dagen
* recente blootstelling aan antibiotica: < 90 dagen/ recente hospitalisatie: minstens 2 dagen in de voorbije 90 dagen.
Nosocomiale of Ventilator geassocieerde pneumonie
 
Vroeg (≤ 5 dagen na opname)
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po indien mogelijk (1g, 4x/dag iv indien nodig) gedurende maximum 7 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline allergie
moxifloxacine 400mg, 1x/dag po of iv
Laat (>5 dagen na opname)
Therapie piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv gedurende maximum 7 dagen +/- 1 tot 3 dagen amikacine

Bij IgE gemedieerde penicilline allergie:
In overleg met microbioloog (dect 34850)
Exacerbatie bij patiënt met bronchiëctasieën
 
Beperkte exacerbatie (en geen gekende P. aeruginosa kolonisatie)
Therapie amoxicilline/ clavulaanzuur 1g, 4x/dag iv

Bij IgE gemedieerde penicilline allergie:
moxifloxacine 400mg, 1x/dag po of iv
Ernstige exacerbatie of recente antibiotica <3 maanden of kolonisatie met P. aeruginosa
Therapie piperacilline/ tazobactam 4g, 4x/dag iv + amikacine tot kweken bekend

Indien kweek positief voor P. aeruginosa kan bitherapie met aminoglycosiden overwogen worden