RESPIRATOIR - VOLWASSENEN - EMPIRISCHE THERAPIE
 
Infectieuze opstoot COPD
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po indien mogelijk (1g, 4x/dag iv indien nodig) gedurende 5 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline­ allergie
moxifloxacine 400mg, 1x/dag po of iv
Aspiratiepneumonie
Aspiratie van zure maaginhoud leidt meestal tot chemische pneumonitis (geen antibiotica vereist) en veel minder frequent tot echte bacteriële pneumonie waarvoor antibiotica wel nodig zijn. Klinisch zijn beide echter moeilijk te onderscheiden. Er wordt aangeraden antibiotica voor te behouden voor patiënten met persisterende of progressieve respiratoire klachten gecombineerd met afwijkende beeldvorming en systemische tekens van inflammatie.
Ontstaan buiten het ziekenhuis (of na ≤ 5 dagen opname)
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po indien mogelijk (1g, 4x/dag iv indien nodig) gedurende 7 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline­ allergie:
moxifloxacine 400mg, 1x/dag po of iv

Ontstaan binnen het ziekenhuis (na > 5 dagen opname)
Therapie piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv gedurende 7 dagen +/- 1 tot 3 dagen amikacine

Bij IgE gemedieerde penicilline allergie:
In overleg met microbioloog (dect 34850)

Community acquired pneumonie
 
CAP I - Ambulante patiënt zonder comorbiditeit
Therapie amoxicilline 1g, 3x/dag po gedurende maximum 7 dagen
Indien na 3 dagen behandeling geen gunstige klinische respons:
  Toevoegen van azithromycine 500 mg 1x/dag, po gedurende  3 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline­ allergie:
moxifloxacine 400 mg, 1x/per dag po
CAP II  - Ambulante patiënt met co­morbiditeit*
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po, gedurende maximum 7 dagen
Indien na 3 dagen behandeling geen gunstig klinisch respons:
  Toevoegen van azithromycine 500 mg 1x/dag, po gedurende 3 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline ­ allergie:
moxifloxacine 400 mg, 1x/dag po
*Co-morbiditeit:  COPD, diabetes mellitus, nierziekte, leverziekte, neurologische ziekte, hartfalen, maligniteit, leeftijd>60 jaar
CAP III  - Hospitalisatie noodzakelijk
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po (indien nodig 1g, 4x/dag iv) gedurende maximum 7 dagen
Indien na 3 dagen behandeling geen gunstige klinisch respons:
  Toevoegen van azithromycine 500mg, 1x/dag po gedurende 3 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline­ allergie:
moxifloxacine 400 mg, 1x/per dag po of  iv
CAP IV - Hospitalisatie, intensieve zorg
Afname van sputumkweek en hemoculturen. Indien pleuravocht steeds punctie: cultuur, pH­ meting (bloedgasspuit), WBC, totaal eiwit en LDH.
Bij CAP IV steeds afname van urinaire sneltest voor legionella.
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 1g, 4x/dag iv + clarithromycine 500 mg, 2x/dag iv gedurende maximum 7 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline­ allergie:
moxifloxacine 400mg, 1x/dag iv of po

Voorafgaandelijke antibiotica of hospitalisatie*:
ceftriaxone 2g, 1x/dag iv + clarithromycine 500mg, 2x/dag iv gedurende maximum 7 dagen

Patiënten met structureel longlijden (bv. bronchiectasiën):
piperacilline / tazobactam 4g, 4x/dag iv + ciprofloxacine 400mg, 3x/dag iv
gedurende maximum 7 dagen
* recente blootstelling aan antibiotica: < 90 dagen/ recente hospitalisatie: minstens 2 dagen in de voorbije 90 dagen.
Nosocomiale of Ventilator geassocieerde pneumonie
 
Vroeg (≤ 5 dagen na opname)
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po indien mogelijk (1g, 4x/dag iv indien nodig) gedurende maximum 7 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline allergie
moxifloxacine 400mg, 1x/dag po of iv
Laat (>5 dagen na opname)
Therapie piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv gedurende maximum 7 dagen +/- 1 tot 3 dagen amikacine

Bij IgE gemedieerde penicilline allergie:
In overleg met microbioloog (dect 34850)
Exacerbatie bij patiënt met bronchiëctasieën
 
Beperkte exacerbatie (en geen gekende P. aeruginosa kolonisatie)
Therapie amoxicilline/ clavulaanzuur 1g, 4x/dag iv

Bij IgE gemedieerde penicilline allergie:
moxifloxacine 400mg, 1x/dag po of iv
Ernstige exacerbatie of recente antibiotica <3 maanden of kolonisatie met P. aeruginosa
Therapie piperacilline/ tazobactam 4g, 4x/dag iv + amikacine tot kweken bekend

Indien kweek positief voor P. aeruginosa kan bitherapie met aminoglycosiden overwogen worden