UROLOGISCHE INFECTIES - VOLWASSENEN
 
Empirische therapie
 
Asymptomatische bacteriurie (mannen en vrouwen)
Geen behandeling nodig.
Uitzondering: zwangere vrouwen en vóór urologische procedures of ingrepen.
Asymptomatische bacteriurie bij zwangere vrouw
Na therapie maandelijks urinekweek tot einde zwangerschap.
Therapie
nitrofurantoïne 100mg, 3x/dag po gedurende 5 dagen (niet op het einde van de zwangerschap of bij G6PD deficiëntie)
of fosfomycine 3g, eenmalig po
of amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po gedurende 3­-7 dagen
Ongecompliceerde cystitis bij niet ­zwangere vrouw
Therapie nitrofurantoïne 100mg, 3x/dag po gedurende 5 dagen
of fosfomycine 3g, eenmalig po

Ongecompliceerde cystitis bij zwangere vrouw
Na therapie urine blijven opvolgen, 1 week na behandeling en verder 1x/maand tot het einde van de zwangerschap en bacteriurie telkens behandelen.
Therapie nitrofurantoïne 100mg, 3x/dag po gedurende 5 dagen (niet op het einde van de zwangerschap of bij G6PD deficiëntie)
of fosfomycine 3g, eenmalig po
of amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po gedurende 7 dagen
Ongecompliceerde cystitis bij man
Therapie levofloxacine 500mg, 2x/dag po gedurende 7 dagen (bij mannen anders dan bij vrouwen aangezien een mogelijke onderliggende, beginnende prostatitis steeds mee behandeld moet worden)
Urosepsis
Therapie ceftriaxone 2g, 1x/dag iv of temocilline 2g, 3x/dag iv + 1 tot 3 dagen amikacine

Bij IgE-gemedieerde penicillineallergie: levofloxacine 500mg, 1x/dag iv + éénmalig amikacine iv (bij zwangere vrouwen: meropenem 1g, 3x/dag iv)

Acute pyelonefritis
Therapie ceftriaxone 2g, 1x/dag iv of temocilline 2g, 3x/dag iv

Bij IgE-gemedieerde penicillineallergie: levofloxacine 500mg, 1x/dag iv + éénmalig amikacine iv (bij zwangere vrouwen: meropenem 1g, 3x/dag iv)
Acute prostatitis
Therapie levofloxacine 500mg, 2x/dag po gedurende minstens 21 dagen
indien afgelopen 6 maanden fluoroquinolonen: + éénmalig amikacine iv
Chronische prostatitis (altijd op geleide van culturen)
Therapie levofloxacine 500mg, 1x/dag po gedurende 4­-6 weken
of co­-trimoxazol po gedurende 3 maanden

Gerichte therapie
Zie hoofdstuk 'Gerichte therapie' algemeen.