UROLOGISCHE INFECTIES - VOLWASSENEN
 
Empirische therapie
 
Asymptomatische bacteriurie (mannen en vrouwen)
Geen behandeling nodig.
Uitzondering: zwangere vrouwen en vóór urologische procedures of ingrepen.
Asymptomatische bacteriurie bij zwangere vrouw
Na therapie maandelijks urinekweek tot einde zwangerschap.
Therapie
nitrofurantoïne 100mg, 3x/dag po gedurende 5 dagen (niet op het einde van de zwangerschap of bij G6PD deficiëntie)
of fosfomycine 3g, eenmalig po
of amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po gedurende 3­-7 dagen
Ongecompliceerde cystitis bij niet ­zwangere vrouw
Therapie nitrofurantoïne 100mg, 3x/dag po gedurende 5 dagen
of fosfomycine 3g, eenmalig po

Ongecompliceerde cystitis bij zwangere vrouw
Na therapie urine blijven opvolgen, 1 week na behandeling en verder 1x/maand tot het einde van de zwangerschap en bacteriurie telkens behandelen.
Therapie nitrofurantoïne 100mg, 3x/dag po gedurende 5 dagen (niet op het einde van de zwangerschap of bij G6PD deficiëntie)
of fosfomycine 3g, eenmalig po
of amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po gedurende 7 dagen
Ongecompliceerde cystitis bij man
Therapie levofloxacine 500mg, 2x/dag po gedurende 7 dagen (bij mannen anders dan bij vrouwen aangezien een mogelijke onderliggende, beginnende prostatitis steeds mee behandeld moet worden)
Urosepsis
Therapie Idem 'Acute pyelonefritis'
Acute pyelonefritis
Geen recent antibioticagebruik of ziekenhuisopname

Recente antibioticagebruik of ziekenhuisopname (<3 maanden)
amoxicilline/clavulaanzuur 1g, 4x/dag gedurende 10 dagen (initieel iv)


ceftriaxone 2g, 1x/dag iv of temocilline 2g, 3x/dag iv gedurende 10 dagen

Bij IgE-gemedieerde penicillineallergie: levofloxacine 500mg, 1x/dag iv + éénmalig amikacine iv (bij zwangere vrouwen: meropenem 1g, 3x/dag iv)
Acute prostatitis
Therapie levofloxacine 500mg, 2x/dag po gedurende minstens 21 dagen
indien afgelopen 6 maanden fluoroquinolonen: + éénmalig amikacine iv
Chronische prostatitis (altijd op geleide van culturen)
Therapie levofloxacine 500mg, 1x/dag po gedurende 4­-6 weken
of co­-trimoxazol po gedurende 3 maanden

Gerichte therapie
Zie hoofdstuk 'Gerichte therapie' algemeen.