KEEL -, NEUS -, EN OORINFECTIES - VOLWASSENEN                                        
 
Empirische therapie
 
Tonsillitis/pharyngitis
Antibiotica in de regel niet geïndiceerd, behalve bij:
oncologische patiënten, acuut rheumatisch lijden in de voorgeschiedenis, verminderde algemene weerstand, streptokokkenepidemie in gesloten gemeenschap, ernstig zieke patiënten (hevige keelpijn en slikklachten, koorts, algemene malaise,…)
Therapie Cefadroxil 2 x 1 g p.o./dag ged. 5 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline allergie: clarithromycine 500mg 2x/dag po gedurende 5 dagen
 
Acute sinusitis
Antibiotica in de regel niet geïndiceerd, behalve bij:
patiënten met een ernstige sinusitis (veel zwelling en pijn ter hoogte van het aangezicht, koorts en ernstig algemeen ziek zijn) en patiënten met milde sinusitis waarbij na 2-3 dagen na start van symptomatische behandeling onvoldoende verbetering optreedt
Therapie amoxicilline 1g, 3x/dag po gedurende 10 dagen

Bij
5 dagen behandeling met antibiotica in de afgelopen 28 dagen:

amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3/d po gedurende 10 dagen

Bij IgE­ gemedieerde penicilline allergie: moxifloxacine 400mg, 1x/dag po gedurende 10 dagen
 
Acute otitis media
Antibiotica in de regel niet geïndiceerd, behalve bij:
immuungedeprimeerde patiënten,patiënten met otorroe of aanhoudend klachten (2-3 dagen) van pijn, koorts en bomberend trommelvlies
Therapie amoxicilline 1g, 3x/dag po gedurende 5 dagen (tot 10 dagen indien ernstig)

Bij
5 dagen behandeling met antibiotica in de afgelopen 28 dagen:

amoxicilline/clavulaanzuur 875/125 mg 3x/d po 5 dagen (tot 10
dagen indien ernstig)

Bij IgE­ gemedieerde penicilline­ allergie: co-trimoxazol 960mg 2x/dag po 5 dagen (tot 10 dagen indien ernstig)
 
Otitis externa
Therapie lokale behandeling met polymyxine B/neomycine/dexamethasone 4-5 druppels 3x/dag gedurende 7 tot 10 dagen  
Maligne otitis externa  
Therapie Systemische therapie met ciprofloxacine 750mg 2x/d po of ceftazidime 2g, 3x/d iv en lokale therapie met ciprofloxacine oordruppels  
Peritonsillair abces  
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur 1g, 4x/dag iv