Neurochirurgische infecties
 
Empirische therapie
 
Neurostimulatorinfecties

Labodiagnostiek
     - Bloedname: altijd (zeker WBC, CRP)
     - Hemoculturen: bij koorts of vermoeden complicaties (bv. osteomyelitis, meningitis, …)
     - CSV (biochemie en kweek): bij meningeale prikkeling
     - Wondwisser: bij purulente drainage uit wonde
     - Biopten: zie 'peri-operatief beleid'

Beeldvorming
     - Echo: kan informatief zijn voor het evalueren van vochtcollectie of abces ter hoogte van de generator  
       pocket site
 
     - CT: te verkiezen boven echo indien vermoeden diepe infectie  
     - MRI: te verkiezen boven CT indien klinische presentatie suggestief voor osteomyelitis/discitis of
       epiduraal abces
 
     - PET-CT: te verkiezen indien neurostimulator niet compatibel met MRI of beeldvorming op basis van
       CT/MRI inconclusief
 

Behandelplan
Ongecompliceerde infectie
     - Neurostimulator niet meer nodig

                     --> Neurostimulator volledig verwijderen + antibiotica (>= 10 dagen)
 
     - Neurostimulator wel nog nodig

                  * Acute infectie (<= 6 weken na implantatie) EN infectie beperkt tot pocket of extracraniële
                 geleidingsdraden

                    --> Geïnfecteerd deel wisselen + antibiotica (>= 12 weken)

                    * Chronische infectie (>6 weken na implantatie) OF infectie niet beperkt tot pocket en 
                  geleidingsdraden (bv. abces t.h.v. electrode, infectie centraal zenuwstelsel, ...)

              
--> Neurostimulator volledig verwijderen + antibiotica (>= 10 dagen) en herimplantatie na >= 3 maanden
 
Gecompliceerde infectie (bv. spondylodiscitis, meningitits, ...)

                   --> Advies in overleg met microbiologie (dect 34850) en/of neurochirurgie
 

Peri-operatief beleid
 
Pre-operatief:
     - Therapie met antibiotica wordt indien mogelijk uitgesteld tot na heelkunde.

Per-operatief:
     - Afname >= 3 goede biopten
     - Heelkundige profylaxe (o.v.v. cefazoline) wordt niet langer dan 24u gegeven (zie ook antibioticagids   
       deel 'antimicrobiële profylaxie heelkunde').

Post-operatief:
     - Empirisch starten met vancomycine + ceftazidime 2g, 3x/dag iv
     - Gerichte behandeling van zodra kweekresultaten gekend. Dit kan in overleg met dienst microbiologie
       (dect 34850).
 
 
Bronnen
     - Garrigos et al. (Infectious Diseases Society of America (IDSA)). Spinal Cord Stimulator Infection:
       Approach to Diagnosis, Management, and Prevention. Clinical Infectious Diseases, 2020.

     - Pro-implant foundation (Trampuz et al.). Diagnosis & Treatment of Cranial Neurosurgical Infections.
       https://pro-implant.org, 2019.