GYNAECOLOGISCHE EN SEKSUEEL OVERDRAAGBARE INFECTIES - VOLWASSENEN
 
Empirische therapie
 
Urethritis
Therapie ceftriaxon 1g, eenmalig im + doxycycline 100 mg, 2x/dag po gedurende 7 dagen

Bij twijfel over therapietrouw kan doxycycline 7 dagen vervangen worden door azithromycine 1g, eenmalig po

Acute endo(myo)metritis
Minstens 2­-4 dagen iv therapie, daarna po verder tot totale behandelingsduur 14 dagen.
Therapie
amoxicilline/clavulaanzuur iv + doxycycline po

Alternatief: levofloxacine iv + metronidazol iv
Pelvic inflammatory disease, salpingitis, tubo-ovarieel abces, Fitz-Hugh­-Curtis
Minstens 2­-4 dagen iv therapie, daarna po verder tot totale behandelingsduur 14 dagen.
Therapie ceftriaxon 1g (eenmalig) iv of im + amoxicilline/clavulaanzuur iv + doxycycline po
  ­  
Alternatief: ceftriaxon (eenmalig) + levofloxacine + metronidazol
Endo(myo)metritis postpartum
Minstens 2­-4 dagen iv therapie, daarna po verder tot totale behandelingsduur 7 dagen.
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur iv
Mastitis puerperalis
Therapie flucloxacilline 500 mg, 4x/dag po gedurende 5-­10 dagen
Gerichte therapie
 
Bacteriële vaginose (Gardnerella vaginalis)
Therapie metronidazol 500 mg, 2x/dag po gedurende 5-­7 dagen

of clindamycine 300 mg, 3x/dag po gedurende 7 dagen
Trichomonas vaginalis vaginitis
Therapie metronidazol 2g, eenmalig po

of metronidazol 500 mg, 2x/dag po gedurende 5­-7 dagen
Candida vaginitis
Therapie lokaal: miconazol crème 1 applicator, 1x/dag gedurende 10 dagen

of systemisch: fluconazol 150 mg, eenmalig po

of systemisch: itraconazol 200 mg, 2x/dag (1 dag)
Neisseria gonorrhoeae
Therapie ceftriaxon 1g, eenmalig im
  ­  
Bij IgE-gemedieerde penicilline allergie: gentamycine 240 mg, eenmalig im + azithromycine 2g, eenmalig po (en na 2 weken controle gonokokken PCR aanvragen met kweek en antibiogram)
Chlamydia trachomatis
Therapie doxycycline 100 mg, 2x/dag po gedurende 7 dagen

Alternatief: azithromycine 1g, eenmalig po
Mycoplasma genitalium
Gezien veel symptomatisch dragerschap van Mycoplasma genitalium (zonder negatieve gevolgen) en snel toenemende resistentie wordt therapie enkel aanbevolen bij duidelijke klinische symptomen zoals urethritis, dysurie, afscheiding, PID, ..
Therapie azithromycin 500 mg po op dag 1, gevolgd door 250 mg po dag 2 tot en met 5

Indien aanhoudende klachten:
moxifloxacine 400 mg, 1x/dag po gedurende 7 dagen
Lymphogranuloma venereum rectitis/proctitis (C. trachomatis serovar L1-L3, type LGV)
Therapie doxycycline 100 mg, 2x/dag po gedurende 21 dagen

Alternatief: azithromycine 1g, 1x/week po gedurende 3 weken
Herpes genitalis
Therapie aciclovir 400 mg, 3x/dag po gedurende 7-­10 dagen
Treponema pallidum (syphilis, lues)
- Primair, secundair of vroeg latent (< 1jaar)
Therapie benzathine penicilline G 2,4 milj IE im (eenmalig)

Alternatief: doxycycline gedurende 14 dagen

Alternatief: ceftriaxon 1g/dag gedurende 10 dagen
Treponema pallidum (syphilis, lues)
- Laat latent (> 1 jaar) of cardiovasculair
Therapie benzathine penicilline G 2,4 milj IE, 1x/week im gedurende 3 weken
  ­
Alternatief: doxycycline gedurende 28 dagen
Neurosyphilis
Therapie penicilline G 12 milj. IE ladingsdosis, dan 12 milj IE, 2x/dag in iv infuus over 12 u.

alternatief ceftriaxone 2g/dag im gedurende 14 dagen