GYNAECOLOGISCHE EN SEKSUEEL OVERDRAAGBARE INFECTIES - VOLWASSENEN
 
Empirische therapie
 
Urethritis
Therapie ceftriaxon 1g, eenmalig im + azithromycine 1g, eenmalig po
Endo(myo)metritis
Minstens 2­-4 dagen iv therapie, daarna po verder tot totale behandelingsduur 14 dagen.
Therapie
amoxicilline/clavulaanzuur iv + doxycycline po

alternatief levofloxacine iv + metronidazol iv
Pelvic inflammatory disease, salpingitis, tubo-ovarieel abces, Fitz-Hugh­-Curtis
Minstens 2­-4 dagen iv therapie, daarna po verder tot totale behandelingsduur 14 dagen.
Therapie ceftriaxon 1g (eenmalig) iv of im + amoxicilline/clavulaanzuur iv + doxycycline po
  ­  
alternatief ceftriaxon (eenmalig) + levofloxacine + metronidazol
Endo(myo)metritis postpartum
Minstens 2­-4 dagen iv therapie, daarna po verder tot totale behandelingsduur 7 dagen.
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur iv
Mastitis puerperalis
Therapie flucloxacilline 500 mg, 4x/dag po gedurende 5-­10 dagen
Gerichte therapie
 
Bacteriële vaginose (Gardnerella vaginalis)
Therapie metronidazol 500 mg, 2x/dag po gedurende 5-­7 dagen

of clindamycine 300 mg, 3x/dag po gedurende 7 dagen
Trichomonas vaginalis vaginitis
Therapie metronidazol 2g, eenmalig po

of metronidazol 500 mg, 2x/dag po gedurende 5­-7 dagen
Candida vaginitis
Therapie lokaal: miconazol crème 1 applicator, 1x/dag gedurende 10 dagen

of systemisch: fluconazol 150 mg, eenmalig po

of systemisch: itraconazol 200 mg, 2x/dag (1 dag)
Neisseria gonorrhoeae
Therapie ceftriaxon 1g, eenmalig im + azithromycine 1g, eenmalig po
  ­  
Bij IgE-gemedieerde penicilline allergie: gentamycine 240 mg, eenmalig im + azithromycine 2g, eenmalig po (en na 2 weken controle gonokokken PCR aanvragen met kweek en antibiogram)
Neisseria gonorrhoeae (gedissemineerd)
Therapie ceftriaxon 1g, 1x/dag im gedurende 7-­10 dagen
  ­ 
alternatief iom microbioloog
Chlamydia trachomatis
Therapie azithromycine 1g, eenmalig po
of
doxycycline 100 mg, 2x/dag po gedurende 7 dagen
Mycoplasma genitalium
Therapie azithromycin 500 mg po op dag 1, gevolgd door 250 mg po dag 2 tot en met 5
Lymphogranuloma venereum rectitis/proctitis (C. trachomatis serovar L1-L3, type LGV)
Therapie doxycycline 100 mg, 2x/dag po gedurende 21 dagen

alternatief azithromycine 1g, 1x/week po gedurende 3 weken
Herpes genitalis
Therapie aciclovir 400 mg, 3x/dag po gedurende 7-­10 dagen
Treponema pallidum (syphilis, lues)
- Primair, secundair of vroeg latent (< 1jaar)
Therapie benzathine penicilline G 2,4 milj IE im (eenmalig)

alternatief doxycycline gedurende 14 dagen

alternatief ceftriaxon 1g/dag gedurende 10 dagen
Treponema pallidum (syphilis, lues)
- Laat latent (> 1 jaar) of cardiovasculair
Therapie benzathine penicilline G 2,4 milj IE, 1x/week im gedurende 3 weken
  ­
alternatief doxycycline gedurende 28 dagen
Neurosyphilis
Therapie penicilline G 12 milj. IE ladingsdosis, dan 12 milj IE, 2x/dag in iv infuus over 12 u.

alternatief ceftriaxone 2g/dag im gedurende 14 dagen