ENDOCARDITIS - VOLWASSENEN
Voor gentamycine dosering en spiegeling bij endocarditis zie hoofdstuk: 'Toediening en dosering antimicrobiële therapie-Antibiotica-Gentamycine'.
Empirische therapie
 
Empirische therapie - Natieve klep
Therapie Penicilline G 12 milj. IE ladingsdosis, dan 12 milj IE, 2x/dag in iv infuus over 12 u. + flucloxacilline 2g, 6x/dag + gentamycine
Onmiddellijk starten na afname van minstens 3 koppels bloedkweken
    
Bij IgE­ gemedieerde penicilline­ allergie:
vancomycine + gentamycine
 
Empirische therapie - Kunstklep 'vroege infectie' < 12 maanden na klepimplantatie
Therapie vancomycine + gentamycine + rifampicine 450 mg, 2x/dag iv  
Empirische therapie - Kunstklep 'late infectie' > 12 maanden na klepimplantatie
Therapie Idem natieve klep  
Gerichte therapie - Natieve klep
 
Staphylococcus species (methicilline-gevoelig)
Therapie flucloxacilline 2g, 6x/dag iv (4-6 weken)

Bij IgE­ gemedieerde penicilline ­ allergie
vancomycine (4-6 weken)

Bij rechtszijdige S. aureus endocarditis:
flucloxacilline 2g, 6x/dag iv (2 weken)
 
Staphylococcus species (methicilline-resistent)
Therapie vancomycine (4-6 weken)  
Streptococcus viridans (MIC­ penicilline = of < 0,1 mg/L)
 
penicilline G 12 milj. IE ladingsdosis, dan 12 milj IE, 2x/dag in iv infuus over 12 u. (2 weken) + gentamycine (2 weken) **

** Voorwaarden voor 2-weken durende behandeling:
         - < 65 jaar, eGFR > 60 mL/min
         - afwezigheid van congenitale hartziekten, hartfalen,
           trombo-embolische complicaties, abcessen, ...
         - geen vegetaties > 10 mm
         - geen dysfunctie van n. vestibulocochlearis
         - klinische respons binnen 4 dagen

alternatief: penicilline G 12 milj. IE ladingsdosis, dan 12 milj IE, 2x/dag iv infuus over 12 u. (4 weken)

Bij IgE gemedieerde penicilline allergie: vancomycine (4 weken)
 
Streptococcus viridans (MIC­ penicilline > 0,1 mg/L en = of < 2 mg/L)  
Therapie penicilline G 12 milj. IE ladingsdosis, dan 12 milj IE, 2x/dag in iv infuus over 12 u. (4 weken) + gentamycine (2 weken)

Bij IgE gemedieerde penicilline allergie: vancomycine (4 weken) + gentamycine (2 weken)
 
Streptococcus viridans (MIC­ penicilline > 2 mg/L)
Therapie vancomycine (min. 6 weken) + gentamycine (min. 6 weken)
 
Enterococcus spp.
Therapie amoxicilline 2g, 6x/dag iv (4­-6 weken) + gentamycine (4­-6 weken)

alternatief (enkel voor Enterococcus faecalis, niet voor E. faecium): amoxicilline 2g, 6x/dag iv (6 weken) + ceftriaxone 2g, 2x/dag (6 weken)

Bij IgE gemedieerde penicilline allergie: vancomycine (6 weken) + gentamycine (6 weken)
 
HACEK groep
Therapie ceftriaxone 2g, 2x/dag iv (4 weken)  
Gerichte therapie - Kunstklep
 
Staphylococcus species (methicilline-gevoelig)
Therapie flucloxacilline 2g, 6x/dag iv (minstens 6 weken) + rifampicine 450 mg,  2x/dag iv (minstens 6 weken) + gentamycine (2 weken)

Bij IgE gemedieerde penicilline allergie: vancomycine (minstens 6 weken) + rifampicine 450 mg, 2x/dag iv (minstens 6 weken) + gentamycine (2 weken)
 
Staphylococcus species (methicilline-resistent)
Therapie vancomycine (minstens 6 weken) + rifampicine 450 mg, 2x/dag iv (minstens 6 weken) + gentamycine (2 weken)  
Streptococcus viridans (MIC­ penicilline = of < 0,1 mg/L)
Therapie cfr. natieve klep (minstens 6 weken)  
Streptococcus viridans (MIC­ penicilline > 0,1 mg/L en = of < 0,5 mg/L)
Therapie cfr. natieve klep (minstens 6 weken)  
Streptococcus viridans (MIC­ penicilline > 0,5 mg/L)
Therapie cfr. natieve klep (minstens 6 weken)
 
Enterococcus spp.
Therapie cfr. natieve klep (minstens 6 weken)