INFECTIES CENTRAAL ZENUWSTELSEL - VOLWASSENEN
 
Empirische therapie
 
Hersenabces
Therapie ceftriaxon 2g, 2x/dag iv + metronidazol 1500mg, 1x/dag iv
Acute meningitis
Therapie ceftriaxon 2g, 2x/dag iv + amoxicilline 2g, 6x/dag iv
Gerichte therapie
Therapieduur hersenabces: 6-8 weken

Therapieduur meningitis afhankelijk van etiologie:
Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae 7 dagen
Streptococcus pneumoniae: 10-14 dagen
Staph. aureus 14 dagen
Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes: 21 dagen
Enterobacteriaceae of Haemophilus influenzae
Therapie ceftriaxon 2g, 2x/dag iv (kan im)
Listeria monocytogenes
Therapie amoxicilline 2g, 6x/dag iv + gentamycine
Neisseria meningitidis (MIC peni <= 0.06 µg/L)
Therapie penicilline G 12 milj. IE ladingsdosis, dan 12 milj IE, 2x/dag in iv infuus
over 12u + keeleradicatie (zie 'Antimicrobiële profylaxie inwendige-meningitis')
Neisseria meningitidis (MIC peni > 0.06 µg/L)
Therapie ­ceftriaxon 2g, 2x/dag iv (indien behandeld met ceftriaxone of cefotaxime is keeleradicatie niet meer nodig)
Streptococcus pneumoniae (MIC­ peni <= 0,06 µg/L)
Therapie penicilline G 12 milj. IE ladingsdosis, dan 12 milj IE, 2x/dag in iv infuus over 12u 2x/dag
Streptococcus pneumoniae (MIC­ peni > 0,06 µg/L en MIC­ cefotaxime <= 0,5 mg/L)
Therapie ceftriaxon 2g, 2x/dag iv
Streptococcus pneumoniae (MIC­ peni => 0,06 µg/L en MIC­ cefotaxime => 0,5 mg/L)
Therapie iom microbioloog
Pseudomonas aeruginosa
Therapie ceftazidim 2g, 3x/dag iv
Staphylococcus aureus (methicilline-gevoelig, MSSA)
Therapie flucloxacilline 2g, 6x/dag iv
Staphylococcus aureus (methicilline-resistent, MRSA)
Therapie Vancomycine iv