BOT- EN GEWRICHTSINFECTIES - VOLWASSENEN
 
Empirische therapie
 
Osteomyelitis/spondylodiscitis
Empirische therapie wordt best bepaald a.h.v. grampreparaat
Gram positieve kokkenGram negatieve bacillen

Geen bacteriën gezien
flucloxacilline 2g, 6x/dag iv

of vancomycine (enkel bij MRSA­ drager of penicilline­-allergie)

ceftriaxone 2g, 2x/dag iv

ceftriaxone 2g, 2x/dag iv + flucloxacilline 2g, 6x/dag iv
of vancomycine bij MRSA ­drager of penicilline-allergie
 
Postoperatieve of posttraumatische osteomyelitis
Therapie ceftazidim 2g, 3x/dag iv+ vancomycine iv  
Septische arthritis bij natief gewricht
Empirische therapie wordt best bepaald a.h.v. grampreparaat
Gram positieve kokkenGram negatieve bacillen

Geen bacteriën gezien
flucloxacilline 2g, 6x/dag iv

of vancomycine bij MRSA drager of penicilline-allergie

ceftriaxone 2g, 2x/dag iv

ceftriaxone 2g, 2x/dag iv + flucloxacilline 2g, 6x/dag iv

of vancomycine bij MRSA drager of penicilline­-allergie
 
Septische arthritis bij kunstgewricht  
Therapie: vancomycine + ceftazidime 2g, 3x/dag iv  
Beleid:

Pre-operatief:
- Therapie met antibiotica wordt indien mogelijk uitgesteld tot na heelkunde (spoeling of revisie).

Per-operatief:
- Afname gewrichtsvocht en 4-6 goede periprosthetische biopten (zie aanvraagformulier)
- Heelkundige profylaxe (o.v.v. cefazoline) wordt niet langer dan 24u gegeven (zie ook antibioticagids deel
  'profylaxie in de heelkunde'.

Post-operatief:
- Bij vermoeden infectie wordt (eventueel in overleg met microbiologie via dect 34850) empirische therapie
  postoperatief gestart.
- Duur:
          - Indien na 5 dagen alle bioptkweken en kweek gewrichtsvocht nog negatief zijn, kunnen antibiotica
            gestopt worden. Een uitzondering hierop vormen schouderprotheses, waarbij antibiotica pas na 2
            weken gestopt kunnen worden o.w.v. hoger risico op Cutibacterium acnes die trager groeit.
          - Indien bioptkweken en/of gewrichtsvocht positief worden: gerichte therapie in overleg met microbiologie
            (dect 34850) en/of orthopedie.
 
Osteomyelitis/spondylodiscitis: Gerichte therapie
 
Osteomyelitis/spondylodiscitis door Staphylococcus aureus (methicilline-gevoelig, MSSA)
Therapie flucloxacilline 2g, 6x/dag iv gedurende 2 weken

gevolgd door

clindamycine 3x600mg PO gedurende 2­ - 4 weken
 
Osteomyelitis/spondylodiscitis door Staphylococcus aureus (methicilline-resistent, MRSA)
Therapie vancomycine + rifampicine 450 mg, 2x/dag po gedurende 2 weken

gevolgd door

linezolid 600mg, 2x/dag, po gedurende 2-4 weken
 
Osteomyelitis/spondylodiscitis door Enterobacteriaceae
Therapie ceftriaxone 2g, 2x/dag iv gedurende 2 weken

gevolgd door

levofloxacine 500 mg, 2x/dag po gedurende 2­ - 4 weken
 
Osteomyelitis/spondylodiscitis door Pseudomonas aeruginosa
Therapie ceftazidim 2g, 3x/dag gedurende 2 weken

gevolgd door

ciprofloxacine 750 mg, 2x/dag po gedurende 2­ - 4 weken
 
Septische arthritis bij natief gewricht: Gerichte therapie
 
Septische arthritis (natief gewricht) door Staphylococcus aureus (methicilline-gevoelig, MSSA) 
Therapie flucloxacilline 2g, 6x/dag iv gedurende minstens 1 week

gevolgd door

clindamycine 600mg, 3x/dag po gedurende minstens 2 weken
 
Septische arthritis (natief gewricht) door Staphylococcus aureus (methicilline-resistent, MRSA)
Therapie vancomycine iv gedurende minstens 1 week

gevolgd door

linezolid 600mg, 2x/dag po gedurende minstens 2 weken
 
Septische arthritis (natief gewricht) door Enterobacteriaceae
Therapie ceftriaxon 2g, 2x/dag iv gedurende minstens 1 week

gevolgd door

levofloxacine 500mg, 2x/dag po gedurende minstens 2 weken
 
Septische arthritis (natief gewricht) door Pseudomonas aeruginosa
Therapie ceftazidim iv2g, 3x/dag iv gedurende 1 week

gevolgd door

ciprofloxacine 750mg, 2x/dag po gedurende minstens 2 weken
 
Septische arthritis bij kunstgewricht: Gerichte therapie
In overleg met microbiologie/orthopedie