BOT- EN GEWRICHTSINFECTIES - VOLWASSENEN  
   
Empirische therapie  
   
Osteomyelitis/spondylodiscitis  
Pas antibiotica starten na afname kweken. Geen empirische therapie tenzij sepsis of septic shock.
 
Therapie ceftriaxone 2g, 2x/dag iv + flucloxacilline 2g, 6x/dag iv
of vancomycine bij MRSA ­drager of penicilline-allergie
 
Postoperatieve of posttraumatische osteomyelitis  
Pas antibiotica starten na afname kweken. Geen empirische therapie tenzij sepsis of septic shock.
 
Therapie ceftazidim 2g, 3x/dag iv+ vancomycine iv  
Septische arthritis bij natief gewricht  
Pas antibiotica starten na afname kweken. Geen empirische therapie tenzij sepsis of septic shock.
 
Therapie ceftriaxone 2g, 2x/dag iv + flucloxacilline 2g, 6x/dag iv
of vancomycine bij MRSA drager of penicilline­-allergie
 
Septische arthritis bij kunstgewricht  
Therapie: vancomycine + ceftazidime 2g, 3x/dag iv  
Beleid:

Pre-operatief
:
- Therapie met antibiotica wordt indien mogelijk uitgesteld tot na heelkunde (spoeling of revisie).

Per-operatief
:
- Afname gewrichtsvocht en 4-6 goede periprosthetische biopten (zie aanvraagformulier)
- Heelkundige profylaxe (o.v.v. cefazoline) wordt niet langer dan 24u gegeven (zie ook antibioticagids deel
  'profylaxie in de heelkunde'.

Post-operatief
:
- Bij vermoeden infectie wordt (eventueel in overleg met microbiologie via dect 34850) empirische therapie
  postoperatief gestart.
- Duur:
          - Indien na 5 dagen alle bioptkweken en kweek gewrichtsvocht nog negatief zijn, kunnen antibiotica
            gestopt worden.
          - Indien bioptkweken en/of gewrichtsvocht positief worden: gerichte therapie in overleg met microbiologie
            (dect 34850) en/of orthopedie.
 
Osteomyelitis/spondylodiscitis: Gerichte therapie  
Duur intraveneuze therapie osteomyelitis/spondylodiscitis:
Onderstaande richtlijnen vermelden standaard een intraveneuze duur van 1-2 weken vooraleer te switchen naar per orale therapie. Indien een peroraal antibioticum beschikbaar is met een goede biobeschikbaarheid en goede penetratie in bot (zoals clindamycine, fluoroquinolones, cotrimoxazole of linezolid) kan reeds na 7 dagen naar po therapie worden overgegaan indien goede klinische evolutie. In andere gevallen dient 2 weken iv-therapie gekozen te worden.

Duur totale therapie osteomyelitis/spondylodiscitis:
Totale therapie kan beperkt worden tot 4 weken indien acuut ontstaan probleem en goede klinisch evolutie onder therapie. Indien langer bestaand probleem en/of trage evolutie eerder 6 weken therapie.
 
Osteomyelitis/spondylodiscitis door Staphylococcus aureus (methicilline-gevoelig, MSSA)  
Therapie flucloxacilline 2g, 6x/dag iv gedurende 1-2 weken

gevolgd door

clindamycine 3x600mg PO gedurende 2­-4 weken
 
Osteomyelitis/spondylodiscitis door Staphylococcus aureus (methicilline-resistent, MRSA)  
Therapie vancomycine gedurende 1-2 weken

gevolgd door

linezolid 600mg, 2x/dag, po gedurende 2-4 weken
 
Osteomyelitis/spondylodiscitis door Enterobacteriaceae  
Therapie ceftriaxone 2g, 2x/dag iv gedurende 1-2 weken

gevolgd door

levofloxacine 500 mg, 2x/dag po gedurende 2­ - 4 weken
 
Osteomyelitis/spondylodiscitis door Pseudomonas aeruginosa  
Therapie ceftazidim 2g, 3x/dag gedurende 1-2 weken

gevolgd door

ciprofloxacine 750 mg, 2x/dag po gedurende 2­ - 4 weken
 
Septische arthritis bij natief gewricht: Gerichte therapie  
   
Septische arthritis (natief gewricht) door Staphylococcus aureus (methicilline-gevoelig, MSSA)   
Therapie flucloxacilline 2g, 6x/dag iv gedurende minstens 1 week

gevolgd door

clindamycine 600mg, 3x/dag po gedurende minstens 2 weken
 
Septische arthritis (natief gewricht) door Staphylococcus aureus (methicilline-resistent, MRSA)  
Therapie vancomycine iv gedurende minstens 1 week

gevolgd door

linezolid 600mg, 2x/dag po gedurende minstens 2 weken
 
Septische arthritis (natief gewricht) door Enterobacteriaceae  
Therapie ceftriaxon 2g, 2x/dag iv gedurende minstens 1 week

gevolgd door

levofloxacine 500mg, 2x/dag po gedurende minstens 2 weken
 
Septische arthritis (natief gewricht) door Pseudomonas aeruginosa  
Therapie ceftazidim iv2g, 3x/dag iv gedurende 1 week

gevolgd door

ciprofloxacine 750mg, 2x/dag po gedurende minstens 2 weken
 
Septische arthritis bij kunstgewricht: Gerichte therapie  
Definitief beleid steeds in overleg met microbiologie/orthopedie.  
Septische arthritis bij kunstgewricht door stafylokokken, methicilline-gevoelig  
Therapie flucloxacilline 2g, 6x/dag iv + rifampicine 450 mg, 2x/dag po gedurende 1-2 weken

Cave: rifampicine pas toevoegen als wonde droog en enkel indien definitieve prothese (niet indien spacer)

gevolgd door

ciprofloxacine 750mg, 2x/d po + rifampicine 450 mg, 2x/dag po gedurende 10 weken (totale therapieduur 12 weken)
Septische arthritis bij kunstgewricht door stafylokokken, methicilline-resistent
Therapie vancomycine iv + rifampicine 450 mg, 2x/dag po gedurende 1-2 weken

Cave: rifampicine pas toevoegen als wonde droog en enkel indien definitieve prothese (niet indien spacer)

gevolgd door

ciprofloxacine 750mg, 2x/d po + rifampicine 450 mg, 2x/dag po gedurende 10 weken (totale therapieduur 12 weken)
Septische arthritis bij kunstgewricht door Gramnegatieven
Therapie ceftazidim iv 2g, 3x/dag iv gedurende 1-2 weken

gevolgd door

ciprofloxacine 750mg, 2x/dag po gedurende 10 weken (totale therapieduur 12 weken)
Septische arthritis bij kunstgewricht door Enterokokken
Therapie amoxicilline 2g, 6x/dag iv + ceftriaxone 2g, 1x/dag iv gedurende 2 weken

gevolgd door

amoxicilline 1g, 4x/dag po gedurende 10 weken (totale therapieduur 12 weken)
Septische arthritis bij kunstgewricht door Streptokokken
Therapie penicilline G 4 ME, 6x/dag iv

gevolgd door

amoxicilline 1g, 4x/dag po of doxycycline 100mg, 2x/dag po gedurende 10 weken (totale therapieduur 12 weken)
Septische arthritis bij kunstgewricht door Cutibacterium acnes (voorheen Propionibacterium acnes)
Therapie penicilline G 4 ME, 6x/dag iv + rifampicine 450 mg, 2x/dag po gedurende 1-2 weken

Cave: rifampicine pas toevoegen als wonde droog en enkel indien definitieve prothese (niet indien spacer)

gevolgd door

(amoxicilline 1g, 4x/dag po + rifampicine 450 mg, 2x/dag po) of (doxycycline 100mg, 2x/dag po + rifampicine 450 mg, 2x/dag po)

gedurende 10 weken (totale therapieduur 12 weken)