ABDOMINALE INFECTIES - VOLWASSENEN
 
Empirische therapie
 
Cholangitis/Cholecystitis
Community acquired


Nosocomiaal
amoxicilline/clavulaanzuur 1g, 4x/dag iv (+ amikacine 1-3d indien ernstig ziek/sepsis)

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po


piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv (+ amikacine 1-3d indien ernstig ziek/sepsis)

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: vancomycine iv + aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po
Diverticulitis
Community acquired


Nosocomiaal
Acute, niet gecompliceerde diverticulitis (geen sepsis, geen abces, geen vrije lucht, geen fistels): geen antibiotherapie

Acute, gecompliceerde diverticulitis: amoxicilline/clavulaanzuur 1g, 4x/dag iv gedurende 5-7 dagen (+ amikacine 1-3d indien ernstig ziek/sepsis)

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po


piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv gedurende 5-7 dagen (+ amikacine 1-3d indien ernstig ziek/sepsis)

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: vancomycine iv + aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po
Acute, ernstige necrotiserende pancreatitis
Vooraf geen antibiotica

Vooraf wel antibiotica of nosocomiaal
amoxicilline/clavulaanzuur 1g, 4x/dag iv gedurende 7-10 dagen

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: Aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po


piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv gedurende 7-10 dagen

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: vancomycine iv + aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po
Peritonitis
Primaire spontane peritonitis


Secundair (na perforatie)
en community acquired, vooraf geen antibiotica
Secundair (na perforatie)
en community acquired met vooraf wel antibiotica of nosocomiaal
amoxicilline/clavulaanzuur 1g, 4x/dag iv gedurende 5-10 dagen
(+ amikacine 1-3d indien ernstig ziek/sepsis)

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: vancomycine iv + aztreonam 2g, 3x/dag iv


amoxicilline/clavulaanzuur 1g, 4x/dag iv gedurende 5-7 dagen
(+ amikacine 1-3d indien ernstig ziek/sepsis)

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po


piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv gedurende 5-7 dagen
(+ amikacine 1-3d indien ernstig ziek/sepsis)

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: vancomycine iv + aztreonam 2g, 3x/dag iv
+ metronidazole 500mg, 3x/dag po
Leverabces
Community acquired
vooraf geen antibiotica
Nosocomiaal
of vooraf antibiotica
amoxicilline/clavulaanzuur 1g, 4x/dag iv gedurende 3 weken

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: vancomycine iv + aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po


piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv gedurende 3 weken

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: vancomycine iv + aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po
Gerichte therapie
 
Clostridium difficile
Deze infectie wordt veroorzaakt door selectie van micro­ organismen tijdens antibioticatherapie.
Het staken van deze middelen, indien mogelijk, vormt een belangrijk deel van de therapie. 
Therapie Eerste episode
Indien mild
Vaak is stoppen van de uitlokkende antibiotica voldoende.
Bij aanhoudende klachten kan behandeld worden met
metronidazol 500mg, 3x/dag po gedurende 10 dagen

Indien ernstig
vancomycine 125mg, 4x/dag po gedurende 10 dagen

Indien fulminant (hypotensie/shock, ileus, megacolon, …)
vancomycine 500mg, 4x/dag po + metronidazole 500mg, 3x/dag iv

Eerste recidief
Indien eerste episode met metronidazole behandeld werd
vancomycine 125mg, 4x/dag po gedurende 10 dagen

Indien eerste episode met vancomycine behandeld werd
langdurig afbouwschema vancomycine:
vancomycine 125mg, 4x/dag po gedurende 2 weken
vancomycine 125mg, 2x/dag po gedurende 1 week
vancomycine 125mg, 1x/dag po gedurende 1 week
vancomycine 125mg, 1x/ 2-3 dagen po gedurende 2-8 weken

Tweede recidief
Therapie in overleg met gastro-enteroloog
fidaxomycine 200mg, 2x/dag po gedurende 10 dagen
(151 EUR/dag; in geneesmiddelenforfait)

Meervoudige recidieven
therapie in overleg met de gastro-enteroloog
(bv. stoelgangstransplantatie,…)
Helicobacter pylori
Therapie In overleg met gastro-enterologen
Gastro-enteritis
Bij de meeste patiënten is er geen indicatie voor antibiotica­behandeling.
Bij ernstige of langdurige symptomen of bij patiënten met ernstig onderliggend lijden kan antibiotische
therapie aangewezen zijn.
Gastro-enteritis: Salmonella spp.
Therapie levofloxacine 500mg, 1x/dag po gedurende 3-7 dagen
of azithromycine 500mg, 1x/dag po gedurende 3 dagen
Gastro-enteritis: Shigella spp.
Therapie levofloxacine 500mg, 1x/dag po gedurende 3 dagen
of azithromycine 500mg, 1x/dag gedurende 3 dagen
Gastro-enteritis: Yersinia spp.
Therapie levofloxacine 500mg, 1x/dag po gedurende 7 dagen
of co­-trimoxazol 960mg, 2x/dag po gedurende 7 dagen
Gastro-enteritis: Campylobacter spp.
Therapie azithromycine 500mg, 1x/dag po gedurende 3 dagen