ABDOMINALE INFECTIES - VOLWASSENEN
 
Algemene principes keuze therapie intra-abdominale infecties:
Community acquired zonder nood aan opname (milde ziekte) amoxicilline-clavulaanzuur po, 875mg, 3x/dag
Community acquired met nood aan opname cefuroxime 1500mg, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag iv/po
Nosocomiaal óf recent antibioticagebruik (binnen 3 maanden)
óf ernstig ziek (sepsis of septic shock)
piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv (+ amikacine 1-3d indien sepsis of septic shock)
Algemene principes duur therapie intra-abdominale infecties:
Ongecompliceerde (=zonder perforatie) intra-abdominale infecties waarvoor heelkunde (bv niet geperforeerde appendicitis, cholecystitis, etc…): 1-malige profylaxe peroperatief
Secundaire peritonitis waarvoor heelkunde met adequate source control (bv appendicitis met vrije perforatie)
4 dagen post-op
Intra-abdominale infecties waarvoor geen heelkunde (bv appendicitis waarvoor afkoelen en interval appendectomie na 6w) 7 dagen
als beter: stop, als niet beter: beeldvorming
Empirische therapie
 
Cholangitis/Cholecystitis
Community acquired cefuroxime 1500mg, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag iv/po

Indien ambulant of ontslag naar huis blijft amoxicilline-clavulaanzuur po wel de eerste keuze (want cefuroxime per os kan niet hoog genoeg gedoseerd worden).  

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po
Nosocomiaal óf recent antibioticagebruik (binnen 3 maanden)
óf ernstig ziek (sepsis of septic shock)

piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv (+ amikacine 1-3d indien sepsis of septic shock)

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: meropenem 1g, 3x/dag
Diverticulitis
Niet gecompliceerde diverticulitis
(geen sepsis, geen abces, geen vrije lucht, geen fistels)
geen antibiotherapie
Acute gecompliceerde diverticulitis
Community acquired én geen recent antibioticagebruik
én milde ziekte (dwz geen sepsis of septic shock)
cefuroxime 1500mg, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag iv/po

Indien ambulant of ontslag naar huis blijft amoxicilline-clavulaanzuur po wel de eerste keuze (want cefuroxime per os kan niet hoog genoeg gedoseerd worden). 

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dg po
Acute gecompliceerde diverticulitis
Nosocomiaal óf recent antibioticagebruik (binnen 3 maanden)
óf ernstig ziek (sepsis of septic shock)
piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv (+ amikacine 1-3d indien sepsis of septic shock)

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: meropenem 1g, 3x/dag
Necrotiserende pancreatitis met surinfectie
Vooraf geen antibiotica cefuroxime 1500mg, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag iv/po gedurende 7-10 dagen

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: Aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po
Vooraf wel antibiotica of nosocomiaal piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv gedurende 7-10 dagen

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: meropenem 1g, 3x/dag
Primaire spontane peritonitis
Primaire spontane peritonitisceftriaxone 2g, 1x/dag iv gedurende 5-10 dagen

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: vancomycine iv + aztreonam 2g, 3x/dag iv
Secundaire peritonitis (na perforatie)
Community acquired
én geen recent antibioticagebruik
én milde ziekte (dwz geen sepsis of septic shock)cefuroxim 1500mg, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag iv/po gedurende 4 dagen vanaf heelkunde met adequate source control

Indien ambulant of ontslag naar huis blijft amoxicilline-clavulaanzuur po wel de eerste keuze (want cefuroxime per os kan niet hoog genoeg gedoseerd worden). 

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po
Nosocomiaal
óf recent antibioticagebruik (binnen 3 maanden)
óf ernstig ziek (sepsis of septic shock)
piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv gedurende 4 dagen vanaf heelkunde met adequate source control
(+ amikacine 1-3d indien sepsis of septic shock)

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie:
meropenem 1g, 3x/dag
Leverabces
Community acquired
vooraf geen antibiotica
Nosocomiaal
of vooraf antibiotica
Ceftriaxone 2g, 1x/d iv + metronidazole 500mg, 3x/d iv/po

Totale therapieduur 4 (indien adequate drainage) tot 6 weken (inadequate drainage).  Zo mogelijk na 2 weken switch naar orale therapie bij voorkeur op geleide van kweek.

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: vancomycine iv + aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po


piperacilline/tazobactam 4g, 4x/dag iv gedurende 3 weken

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: vancomycine iv + aztreonam 2g, 3x/dag iv + metronidazole 500mg, 3x/dag po
Gerichte therapie
 
Clostridium difficile
Zie link
Helicobacter pylori
Therapie In overleg met gastro-enterologen
Gastro-enteritis
Bij de meeste patiënten is er geen indicatie voor antibiotica­behandeling.
Bij ernstige of langdurige symptomen of bij patiënten met ernstig onderliggend lijden kan antibiotische
therapie aangewezen zijn.
Gastro-enteritis: Salmonella spp.
Therapie levofloxacine 500mg, 1x/dag po gedurende 3-7 dagen
of azithromycine 500mg, 1x/dag po gedurende 3 dagen
Gastro-enteritis: Shigella spp.
Therapie levofloxacine 500mg, 1x/dag po gedurende 3 dagen
of azithromycine 500mg, 1x/dag gedurende 3 dagen
Gastro-enteritis: Yersinia spp.
Therapie levofloxacine 500mg, 1x/dag po gedurende 7 dagen
of co­-trimoxazol 960mg, 2x/dag po gedurende 7 dagen
Gastro-enteritis: Campylobacter spp.
Therapie azithromycine 500mg, 1x/dag po gedurende 3 dagen