UROLOGISCHE INFECTIES - KINDEREN
 
Empirische therapie
 
Acute cystitis
Therapie nitrofurantoïne 5mg/kg in 4 doses po gedurende 3 - 5 dagen
Urineweginfectie met koorts zonder nood aan opname bij zuigelingen ≥ 3 maand en kinderen
Therapie Cefuroxim axetil 30mg/kg/d in 2 doses po gedurende 7-10 dagen
 
Alternatief bij IgE gemedieerde penicilline allergie of slechte orale tolerantie: co-trimoxazol (TMP 6 mg/kg/d in 2 doses po; mag vanaf 1m) (Cave aplasie vooral bij hoge dosissen, zeer zeldzaam convulsies)

Acute pyelonefritis / urosepsis bij pasgeborenen en zuigelingen <3 maand
Therapie amoxicilline + cefotaxime gedurende 10-14 dagen
met of zonder amikacine iv gedurende 2-3 dagen
Acute pyelonefritis / urosepsis bij zuigelingen 3 maand en kinderen
Therapie cefuroxime gedurende 3-4 dagen, gevolgd door cefuroxime axetil voor totale behandelingsduur van 7-14 dagen

Bij antecedenten van uropathie, profylactische behandeling of historiek van infecties door Pseudomonas aeruginosa:
ceftazidime gedurende 7-14 dagen