BRONCHOPULMONALE INFECTIES - KINDEREN
 
Empirische therapie pneumonie bij neonaat < 1 maand
Therapie cefotaxime
Empirische therapie pneumonie bij kind > 3 maanden
 
Milde pneumonie (ambulant)
Therapie amoxicilline gedurende maximum 7 dagen
Pneumonie met nood aan hospitalisatie
Therapie
amoxicilline gedurende maximum 7 dagen
Pneumonie met nood aan hospitalisatie op intensieve zorg
Therapie cefotaxime gedurende maximum 7 dagen
Bij verdenking atypische verwekker (o.a. Mycoplasma pneumoniae)
Therapie amoxicilline gedurende maximum 7 dagen +
clarithromycine gedurende maximum 5 dagen
Gerichte therapie
 
Streptococcus pneumoniae
Therapie penicilline g
Haemophilus influenza (ß­ lactamase-negatief)
Therapie amoxicilline
Haemophilus influenza (ß­ lactamase-positief)
Therapie amoxicilline/clavulaanzuur
Staphylococcus aureus (methicilline-gevoelig, MSSA)
Therapie flucloxacilline