KEEL-, NEUS- EN OORINFECTIES - KINDEREN
 
Empirische therapie
 
Tonsillitis/Pharyngitis
Therapie amoxicilline of feniticilline gedurende 10 dagen

Bij IgE­-gemedieerde penicillline­-alllergie:
clarithromycine gedurende 5 dagen
Acute sinusitis
Bij acute sinusitis zijn antibiotica in de regel niet geïndiceerd, behalve bij: patiënten met ernstige sinusitis
(hevige pijn, hoge koorts, faciale zwelling, veralgemeend ziek …) of patiënten bij wie na 14 dagen van symptomatische behandeling geen verbetering van de klachten optreedt.
Therapie
amoxicilline-clavulaanzuur po

Bij IgE­-gemedieerde penicillline­-alllergie:
co-trimoxazol
Cervicale adenitis
Therapie amoxicilline-clavulaanzuur po

Bij IgE-gemedieerde penicilline-allergie:
clindamycine
Acute otitis media
Bij acute otitis media zijn antibiotica in de regel niet geïndiceerd, behalve bij: kinderen jonger dan 6 maanden
bij het stellen van de diagnose; kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar die ernstig ziek zijn; kinderen ouder
dan 2 jaar als er geen verbetering is na 3 dagen; patiënten met Down syndroom, palatoschysis,
verminderde algemene weerstand, otorrhoea die niet spontaan verdwijnt binnen de 2 weken.
Therapie
amoxicilline gedurende 7 dagen (tot 10 indien ernstig)

Bij ≥ 5 dagen behandeling met antibiotica in de afgelopen 28 dagen:  amoxicilline-clavulaanzuur po

Bij IgE­-gemedieerde penicillline­-alllergie:
co-trimoxazol
Acute mastoiditis
Therapie Amoxicilline-clavulaanzuur iv tot klinische verbetering
Kinkhoest (Bordetella pertussis)
Therapie azithromycine gedurende 5 dagen (zie IGGI)

Behandeling enkel zinvol als start binnen 21 dagen na start hoest

Kind mag terug naar school 5 dagen na start antibiotica