KEEL-, NEUS- EN OORINFECTIES - KINDEREN
 
Empirische therapie
 
Tonsillitis/Pharyngitis
Bij acute keelpijn zijn antibiotica in de regel niet geïndiceerd, behalve bij: oncologische patiënten,
acuut rheumatisch lijden in de voorgeschiedenis, verminderde algemene weerstand, ernstig zieke patiënten
(hevige pijn, slikklachten, koorts, algemeen ziek …)
Therapie amoxicilline gedurende 10 dagen

Bij IgE­-gemedieerde penicillline­-alllergie:
clarithromycine gedurende 5 dagen
Acute sinusitis
Bij acute sinusitis zijn antibiotica in de regel niet geïndiceerd, behalve bij: patiënten met ernstige sinusitis
(pijn, koorts, faciale zwelling, veralgemeend ziek …) of patiënten bij wie na 14 dagen van symptomatische behandeling geen verbetering van de klachten optreedt.
Therapie
amoxicilline gedurende maximum 10 dagen

Bij ≥ 5 dagen behandeling met antibiotica in de afgelopen 28 dagen: amoxicilline/clavulaanzuur po

Bij IgE­-gemedieerde penicillline­-alllergie:
co-trimoxazol
Acute otitis media
Bij acute otitis media zijn antibiotica in de regel niet geïndiceerd, behalve bij: kinderen jonger dan 6 maanden
vanaf het stellen van de diagnose; kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar die ernstig ziek zijn; kinderen ouder
dan 2 jaar als er geen verbetering is na 3 dagen; patiënten met Down syndroom, palatoschysis,
verminderde algemene weerstand, otorrhoea die niet spontaan verdwijnt binnen de 2 weken.
Therapie
amoxicilline gedurende 5 dagen (tot 10 indien ernstig)

Bij ≥ 5 dagen behandeling met antibiotica in de afgelopen 28 dagen:  amoxicilline/clavulaanzuur po

Bij IgE­-gemedieerde penicillline­-alllergie:
co-trimoxazol
Otitis externa
Therapie lokale behandeling met polymyxine B/neomycine/dexamethasone 2-3 druppels 3x/dag gedurende 7 to 10 dagen
Kinkhoest (Bordetella pertussis)
Bij pertussis is een behandeling met antibiotica in de regel niet geïndiceerd, behalve ter preventie van
verdere verspreiding naar niet-­gevaccineerde zuigelingen. Antibiotica hebben nauwelijks invloed op de
symptomen van pertussis.   
Therapie azithromycine gedurende 3-5 dagen (zie IGGI)