ZIEKTE VAN LYME - KINDEREN
 
Erythema chronicum migrans
Therapie <8 jaar: amoxicilline po gedurende 14 dagen
>8 jaar: doxycycline po (4 mg/kg/dag in 2 giften, max. 100 mg/gift) gedurende 10 dagen
Facialis paralyse
Therapie <8 jaar: amoxicilline po gedurende 14 - 21 ­dagen
>8 jaar: doxycycline po (4 mg/kg/dag in 2 giften, max. 100 mg/gift) gedurende 14 dagen
Arthritis
Therapie <8 jaar: amoxicilline po gedurende 28 dagen
>8 jaar: doxycycline po (4 mg/kg/dag in 2 giften, max. 100 mg/gift) gedurende 28 dagen
Carditis
Therapie ceftriaxone iv gedurende 14 dagen
Meningitis/encephalitis
Therapie <8 jaar: ceftriaxone iv gedurende 14 - 21 dagen
>8 jaar en mild: doxycycline po (4 mg/kg/dag in 2 giften, max. 100 mg/gift)  gedurende 14-21 dagen