VASCULAIR KATHETERGERELATEERDE INFECTIES - KINDEREN
 
Katheterkolonisatie zonder positieve hemocultuur (na verwijderen katheter)
 
Staphylococcus aureus (methicilline-gevoelig, MSSA)
Therapie flucloxacilline 5 dagen
 
Staphylococcus aureus (methicilline-resistent, MRSA)
Therapie vancomycine iv gedurende 5 dagen
 
Staphylococcus spp. (coagulase­-negatief)
Therapie verwijderen van katheter is therapeutisch
 
Enterococcus spp.
Therapie verwijderen van katheter is therapeutisch
 
Gram negatieve bacillen (bv. Escherichia coli)
Therapie verwijderen van katheter is therapeutisch
 
Candida spp.
Therapie fluconazol gedurende 7 dagen
 
Katheterkolonisatie met positieve hemocultuur (na verwijderen katheter)
cfr. gerichte therapie bij sepsis