INFECTIES VAN HUID EN WEKE DELEN - KINDEREN
 
Empirische therapie
 
Impetigo
Therapie
lokale behandeling met fusidinezuur 2%
Indien ernstiger: toevoegen van flucloxacilline po gedurende 5-10 dagen

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie: clindamycine
Erysipelas en Cellulitis
Therapie
flucloxacilline po of iv gedurende 5-10 dagen

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie:
clindamycine iv of po
Necrotiserende fasciitis
Community acquired amoxicilline/clavulaanzuur iv + clindamycine iv of po
  Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie:
meropenem iv + clindamycine iv of po