INFECTIES VAN HUID EN WEKE DELEN - KINDEREN
 
Empirische therapie
 
Impetigo
Therapie
lokale behandeling met fusidinezuur of flucloxacilline gedurende 5-12 dagen
Erysipelas en Cellulitis
Therapie
flucloxacilline po of iv gedurende 5-10 dagen

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie en leeftijd => 3 maanden:
clindamycine iv of po
Necrotiserende fasciitis
Community acquired

Recent AB-gebruik of nosocomiaal
amoxicilline/clavulaanzuur iv + clindamycine iv of po

cefepime iv + metronidazole iv of po + clindamycine iv of po

Bij IgE gemedieerde penicilline-allergie én leeftijd =>3 maanden:
vancomycine + meropenem iv + clindamycine iv of po