BOT- EN GEWRICHTSINFECTIES - KINDEREN  
 
Empirische therapie
 
Osteomyelitis - septische artritis
Zo mogelijk naast bloedkweken ook steeds invasieve staalname via biopt of aspiraat.
Steeds antibiotica in hoge dosis geven (zie doseringstabel)
Therapie <3maand:
cefotaxime iv+ flucloxacilline iv

>3 maand en <4 jaar:
Cefazoline iv

>4jaar:
Flucloxacilline iv

Indien onvolledige vaccinatie voor Hib, sikkelcelanemie, immuunsuppressie, blootstelling aan reptielen, recente gastro-intestinale heelkunde, gastro-enteritis of recente urinaire infectie:
Flucloxacilline iv + cefotaxime iv
 
Aangewezen totale therapieduur (iv+po) voor bot en gewrichtsinfecties:
<3maand:
minimum 28d waarvan minstens 2 weken iv

>3maand:
Osteomyelitis: 3-4 weken
Septische artritis: 2-3 weken

Indien gunstige evolutie kan na min. 4 dagen naar po-therapie worden overgegaan
 
Gerichte therapie
 
Osteomyelitis -­ septische artritis door Staphylococcus aureus (methicilline-gevoelig, MSSA)
Therapie flucloxacilline iv gevolgd door cefadroxil po 150mg/kg/d, flucloxacilline po 150 mg/kg/d of clindamycine po 40 mg/kg/d

Indien gunstige evolutie kan na min. 4 dagen naar po-therapie worden overgegaan