BOT- EN GEWRICHTSINFECTIES - KINDEREN  
Aangewezen behandelduur voor bot en gewrichtsinfecties: 4­ - 6 weken.
Empirische therapie
 
Osteomyelitis - septische artritis
Therapie cefotaxime + flucloxacilline  
Gerichte therapie
 
Osteomyelitis -­ septische artritis door Staphylococcus aureus (methicilline-gevoelig, MSSA)
Therapie flucloxacilline  
Osteomyelitis -­ septische artritis door Staphylococcus aureus (methicilline-resistent, MRSA)
Therapie vancomycine  
Osteomyelitis -­ septische artritis door Enterobacteriaceae (o.a. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae)
Therapie cefotaxime  
Osteomyelitis -­ septische artritis door Pseudomonas aeruginosa
Therapie ceftazidim