ABDOMINALE INFECTIES - KINDEREN
 
Empirische therapie
 
Acute appendicitis / peritonitis met perforatie
Community acquired cefuroxime iv + metronidazole iv/po tot 5-7 dagen na heelkundige ingreep
Nosocomiaal óf recent antibioticagebruik (binnen 3 maanden)
óf ernstig ziek (sepsis of septic shock)
piperacilline/tazobactam iv (+ amikacine 1-3d indien sepsis of septic shock)
Necrotiserende enterocolitis
Therapie
Cfr procedure neonatologie
Gerichte therapie
 
Gastro-enteritis: Salmonella, Shigella, Yersinia en Campylobacter spp.
Bij de meeste patiënten is er geen indicatie voor antibioticabehandeling bij bacteriële gastro-enteritis, enkel bij ernstige of langdurige symptomen kan antibiotische therapie aangewezen zijn.
Therapie
azithromycine gedurende 3 dagen
Clostridium difficile
Cave: meestal contaminatie. Behandeling steeds in overleg met kinder gastro-enteroloog of kinderinfectioloog
Therapie
Cfr Schema volwassenen met dosis vancomycine po
40mg/kg/dag in 4 keer (max. 500mg/d) en metronidazole po 30mg/kg/dag in 2 keer (max. 2g/d)
Entamoeba histolytica (dysenterie of leverabces)
Therapie metronidazol 50 mg/kg/dag in 3 keer (max. 2g/d) gedurende 5-10 dagen gevolgd door paromomycine 30mg/kg/dag in 3 keer  (max. 1500mg/d) gedurende 5-10 dagen
Entamoeba histolytica (cysten dragerschap)
Therapie paromomycine 30mg/kg/dag (max. 1500mg/d) in 3 keer gedurende 5-10 dagen
Cryptosporidium
Enkel te behandelen bij immuungecompromitteerden na overleg met kinderinfectioloog of kindergastro-enteroloog