PROFYLAXIE IN DE INWENDIGE GENEESKUNDE
 
Recidiverende urineweginfecties
Profylaxie fosfomycine 3g om de 10 dagen gedurende 3-6 maanden

bijkomende maatregelen:
voldoende vocht en voldoende frequente mictie, eventueel vaginaal oestrogeen bij atrofie.
(labo_h2_tabel)