PROFYLAXIE IN DE INWENDIGE GENEESKUNDE
 
Plaatsing definitieve pacemaker
Profylaxie cefazoline: eenmalig 2g iv < 30 min. voor huidincisie

bij IgE­ gemedieerde penicilline allergie:
clindamycine eenmalig, 600 mg iv
(labo_h2_tabel)
   
(labo_h2_tabel)