PROFYLAXIE IN DE INWENDIGE GENEESKUNDE
 
Endocarditis
Endocarditis profylaxie is alleen aangewezen bij de hoogstrisico­patiënten die
een hoogrisico dentale procedure ondergaan. Het belang van een goede mondhygiëne en
preventie mogen niet uit het oog verloren worden.

Risicopatiënten
1.   Patiënten met kunstkleppen, zowel biologische als mechanische, en na klepherstel.
2.   Vroegere infectieuze endocarditis.
3.   Congenitale corvitia indien:
      - niet hersteld cyanogeen corvitium, inclusief palliatieve shunts en verbindingen
      - hersteld congenitaal corvitium met prothese materiaal of toestel, hetzij chirurgisch geplaatst,
        hetzij via endovasculaire interventie, en dit tijdens de eerste 6 maanden na de procedure
      - hersteld congenitaal corvitium met residueel defect nabij protheseluik of toestel.
4.   Harttransplantatie met ontstaan van klepaantasting.

Procedures waarvoor profylaxie is aangewezen
Alle tandheelkundige ingrepen die gepaard gaan met manipulatie van het tandvlees of de periapicale regio of perforatie van de mondmucosa
Antibiotica - volwassenen
Profylaxie amoxicilline: 2g eenmalig po, 60 min. voor de ingreep

indien niet in staat tot orale inname:
amoxicilline eenmalig, 2g iv/im, 30  min. voor de ingreep

bij IgE­ gemedieerde penicilline­ allergie:
clindamycine eenmalig, 600 mg po, 60 min. voor de ingreep

bij IgE­ gemedieerde penicilline ­allergie en niet in staat tot orale inname:
clindamycine eenmalig, 600 mg iv, 30  min. voor de ingreep
Antibiotica - kinderen
Profylaxie amoxicilline: eenmalig, 50 mg/kg po, 60  min. voor de ingreep

indien niet in staat tot orale inname:
amoxicilline eenmalig, 50 mg/kg iv/im, 30 min. voor de ingreep

bij IgE­ gemedieerde penicilline allergie:
clindamycine eenmalig, 20 mg/kg po, 60 min. voor de ingreep

bij IgE­ gemedieerde penicilline allergie en niet in staat tot orale inname:
clindamycine eenmalig, 20 mg/kg iv, 30 min. voor de ingreep