PROFYLAXIE IN DE HEELKUNDE    
 
Vaatheelkunde
 
Truncus brachiocephalicus (indien gebruik van vreemd materiaal)
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv
Aorta en onderste lidmaat
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv
PTA ± stent zo sheath > 24 uur in situ
of gebruik van dezelfde punctieplaats binnen de 7 dagen
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv
Getunnelde hemodialysekatheter
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv