PROFYLAXIE IN DE HEELKUNDE
 
Urologische heelkunde
 
TURP, rectale prostaatbiopsie, brachytherapie prostaat
Profylaxie eenmalig cefuroxime 1500 mg iv
of
eenmalig levofloxacine 500 mg po
TURB, URS, ESWL profylaxie zo risicofactoren:
lokale (grote blaastumor,  verblijfsonde, stent, geïmpacteerde steen)
of algemene (diabetes, immuunsuppressie)
Profylaxie eenmalig cefuroxime 1500 mg iv
of
eenmalig levofloxacine 500 mg po
Percutane steenextractie
Profylaxie eenmalig cefuroxime 1500 mg iv
Prostatectomie, cystectomie, nefrectomie
Profylaxie eenmalig cefuroxime 1500 mg iv
Cystectomie + darment
Profylaxie eenmalig cefuroxime 1500 mg iv + eenmalig metronidazole 500 mg iv
Vaginale ingrepen (colporraphie, TVT, TOT)
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv