PROFYLAXIE IN DE HEELKUNDE
 
Timing-Duur-Keuze-Dosis
 
Timing
Een intraveneus antibioticum moet binnen de 30 minuten voor de incisie worden toegediend.
In de praktijk gebeurt dit best op het ogenblik van inductie in het OK. Een peroraal antibioticum moet 2 uur voor de incisie worden toegediend.
Duur
Voor de meeste patiënten is er geen voordeel aangetoond van herhaald toedienen, hetgeen enkel de kostprijs opdrijft en resistentievorming in de hand werkt. Daarom wordt, behoudens enkele uitzonderingen, een eenmalige dosis aanbevolen en wordt nooit langer dan 24 uur profylaxie toegediend. Indien de ingreep langer dan 3 uur duurt of bij aanzienlijk bloedverlies (> 25  mL/kg) wordt een tweede dosis antibioticum toegediend.
Keuze
Zie ook desbetreffende hoofdstukken voor specifieke ingrepen.
Standaard Cefazoline (aangevuld met metronidazole indien ook anaërobe dekking noodzakelijk is)
 
Ingrepen op de urinewegen Cefuroxime
 
IgE­ gemedieerde penicilline­ alllergie Clindamycine
- aangevuld met aztreonam indien gramnegatieve dekking noodzakelijk
  is zoals bij gastro-intestinale en genito-urinaire chirurgie
- Bijkomende anaërobe dekking is niet nodig omdat clindamycine al
  anaërobe werking heeft
 
Gekende MRSA­ kolonisatie Vancomycine
- al dan niet aangevuld met gramnegatieve en/of anaërobe dekking
 
Dosering
Zie hoofdstuk 'Toediening en dosering antimicrobiƫle therapie' voor toedieningswijze.
Volwassenen    
cefazoline  2g iv
 
cefuroxime 1500 mg iv
 
metronidazole 500 mg iv
 
clindamycine 900 mg iv
 
aztreonam 2g iv
 
amoxiclav 2g iv
 
vancomycine   1g iv
 
Kinderen    
cefazoline 30 mg/kg iv
 
metronidazol 15 mg/kg iv
 
clindamycine  15 mg/kg iv
 
aztreonam 50 mg/kg iv
 
vancomycine  15 mg/kg iv