PROFYLAXIE IN DE HEELKUNDE  
 
Gyneacologische  heelkunde
 
Hysterectomie
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv
Keizersnede
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv  
Vaginale ingrepen (colporraphie, TVT, TOT)
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv  
Uteriene ingrepen (hysteroscopie, plaatsen IUCD)
Profylaxie geen  
Borstingrepen profylaxie bij risicofactoren:
vroegere of peroperatieve bestraling, immuunsuppressie, diabetes,
recente (< 6w) chemotherapie
  eenmalig cefazoline 2g iv