PROFYLAXIE IN DE HEELKUNDE
 
Abdominale heelkunde
 
Oesophagus tot ileum met incisie van de mucosa
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv
Oesophagectomie met coloninterpositie
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv + eenmalig ornidazol 1g iv
Laparoscopische cholecystectomie
Profylaxie
indien geen risicofactoren: geen profylaxe

indien risicofactoren: eenmalig cefazoline 2g iv

Risicofactoren: >70j, recent koliek of -iitis (<30d), obstructieve icterus, zwangeren, niet-electieve of langdurige ingreep, plaatsen prothese, immuungedeprimeerden, diabetici
Hepatobiliaire chirurgie (behalve laparoscopische cholecystectomie)
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv
Distaal ileum tot rectaal (incl. appendix)
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv + eenmalig ornidazol 1g iv

bij perforatie behandeling i.p.v. profylaxie:
amoxicilline/clavulaanzuur 2g iv, dan 1g, 4x/dag iv
Proctologische ingrepen
Profylaxie geen
Hernia zonder prothese
Profylaxie geen
Hernia met prothese, gastric banding, rectopexie met mesh
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv
Peritoneale dialysekatheter
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv