PROFYLAXIE IN DE HEELKUNDE
 
Abdominale heelkunde
 
Oesophagus tot ileum met incisie van de mucosa
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv
Oesophagectomie met coloninterpositie
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv + eenmalig metronidazole 500 mg iv
Laparoscopische cholecystectomie
Profylaxie
indien geen risicofactoren: geen profylaxe

indien risicofactoren: eenmalig cefazoline 2g iv

Risicofactoren: >70j, recent koliek of -iitis (<30d), obstructieve icterus, zwangeren, niet-electieve of langdurige ingreep, plaatsen prothese, immuungedeprimeerden, diabetici
Hepatobiliaire chirurgie (behalve laparoscopische cholecystectomie)
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv
Distaal ileum tot rectaal (incl. appendix)
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv + eenmalig metronidazole 500 mg iv

bij perforatie behandeling i.p.v. profylaxie:
amoxicilline/clavulaanzuur 1g, 4x/dag iv
Pancreaticoduodenectomie (Whipple)
Profylaxie Bij patiënt zonder galwegstent:
  - cefazoline éénmalig

Bij patiënt met pre-op galwegstent in situ:
  - piperacilline-tazobactam gedurende 5 dagen (= behandeling i.p.v.
    profylaxie)
  - Indien galwegstent ook kweek afnemen peroperatief
  - Indien resistente kiem uit kweek, maar klinisch goede evolutie post-
    op moet antibiotica niet worden aangepast (enkel indien klinisch niet
    goed)
Proctologische ingrepen
Profylaxie geen
Hernia zonder prothese
Profylaxie geen
Hernia met prothese, gastric banding, rectopexie met mesh
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv
Peritoneale dialysekatheter
Profylaxie eenmalig cefazoline 2g iv
Post-splenectomie profylaxe bij volwassenen
Profylaxie
Vaccinatie                                             
amoxicilline 500mg, 2x/dag po tot 1 jaar na splenectomie

Bij IgE-gemedieerde penicilline-allergie: azithromycine 250mg,
1x/dag po


Wanneer?
   - ten minste 3 weken voor splenectomie indien mogelijk, anders ten
     minste 2 weken na splenectomie.

Welke?
   - Pneumokokken vaccin: eerste dosis met conjugaat vaccin
     (Apexxnar®), booster dosis ten minste na 8 weken met
     polysacharide vaccin (Pneumovax®). Elke 5 jaar dit laatste
     herhalen.
   - Meningokokken vaccin tegen A,C,W,Y (Nimenrix)
   - Meningokokken vaccin tegen B (Bexsero)
   - Haemophilus influenzae B conjugaat vaccin (indien nog niet orde)
   - Tetanus (Boostrix) indien <10 jaar geleden
   - Influenza vaccin jaarlijks
   - SARS-CoV-2 jaarlijks